20 jul 2017 13:55

20 jul 2017 13:55

Två av tre företag har försvunnit

SKARABORG: Stora förändringar de senaste 16 åren bland mjölkproducenter

På 16 år har antalet mjölkbönder i Västra Götaland minskat med 71 procent.
– Det brukar halveras under en tioårsperiod, säger mjölkbonden Bengt Engdahl.

Statistiken från Jordbruksverket förstärker tendensen inom mjölkproduktionen; större enheter men färre företagare och kossor. Den totala invägningen minskar.

71 procent

Antalet företag har minskat i hög grad. 2000 fanns det 2 372 företag som producerade mjölk i Västra Götaland.

Förra året hade antalet minskat till 695, vilket innebär att 71 procent försvunnit. I hela riket försvann 69 procent av företagen under de 16 åren och nu finns det 3 872 mjölkproducenter.

Hög ålder

– Åldern på de aktiva är hög, och när det inte blir en naturlig rekrytering så blir det de här konsekvenserna. Verksamheten är arbetsintensiv, är lönsamheten svagare så märks de små marginalerna. De yngre väljer bort det, helt enkelt, säger Bengt Engdahl, som har sin verksamhet på Månsagården utanför Mariestad.

De som finns kvar har dock fler djur i sin produktion. 1993 var snittbesättningen 17 kor, 2012 var det 70 och 2016 handlade det om 85.

Bengt Engdahl har 250 kor i sin besättning, vilket är 30 fler än för tio år sedan.

– Det är ingen större expansion, men 2009 ställde vi om till ekologisk produktion. Det var ett stort steg, det krävs mer foderarealer, men ekotillägget har täckt det. Det är kul att marknaden svarat på ekomjölken.

Han betonar att det inte är någon självklarhet att lönsamheten ökar när besättningarna blir större.

Tufft

– Även de med stora besättningar har det svårt.

Hur ser branschens framtid ut?

– De producenter som är kvar blir större och fortsätter växa.

Invägningen av mjölk minskar också. I januari 1995 levererades 289 000 ton av den vita varan. I januari år handlade det om 244 000 ton.

Statistiken från Jordbruksverket förstärker tendensen inom mjölkproduktionen; större enheter men färre företagare och kossor. Den totala invägningen minskar.

71 procent

Antalet företag har minskat i hög grad. 2000 fanns det 2 372 företag som producerade mjölk i Västra Götaland.

Förra året hade antalet minskat till 695, vilket innebär att 71 procent försvunnit. I hela riket försvann 69 procent av företagen under de 16 åren och nu finns det 3 872 mjölkproducenter.

Hög ålder

– Åldern på de aktiva är hög, och när det inte blir en naturlig rekrytering så blir det de här konsekvenserna. Verksamheten är arbetsintensiv, är lönsamheten svagare så märks de små marginalerna. De yngre väljer bort det, helt enkelt, säger Bengt Engdahl, som har sin verksamhet på Månsagården utanför Mariestad.

De som finns kvar har dock fler djur i sin produktion. 1993 var snittbesättningen 17 kor, 2012 var det 70 och 2016 handlade det om 85.

Bengt Engdahl har 250 kor i sin besättning, vilket är 30 fler än för tio år sedan.

– Det är ingen större expansion, men 2009 ställde vi om till ekologisk produktion. Det var ett stort steg, det krävs mer foderarealer, men ekotillägget har täckt det. Det är kul att marknaden svarat på ekomjölken.

Han betonar att det inte är någon självklarhet att lönsamheten ökar när besättningarna blir större.

Tufft

– Även de med stora besättningar har det svårt.

Hur ser branschens framtid ut?

– De producenter som är kvar blir större och fortsätter växa.

Invägningen av mjölk minskar också. I januari 1995 levererades 289 000 ton av den vita varan. I januari år handlade det om 244 000 ton.

Antalet mjölkkor

År, Västra Götaland, Riket

2000, 74 079, 427 621

2005, 67 609, 393 263

2010, 59 383, 348 095

2016, 57 169, 330 883

Källa: Jordbruksverket