23 jul 2017 11:00

23 jul 2017 11:00

Fler restauranger som skattefuskar

SKARABORG: Skatteverket har granskat 340 sommarverksamma företag

Skatteverket har granskat 340 caféer och restauranger i Västsverige, däribland några verksamheter i Skaraborg. En analys visar på fler skattebrister än tidigare år.

Det är mest i de stora orterna längst kusten som kontrollerna har skett.

Fokuset har legat på restauranger, caféer och krogar.

Skaraborg

I Skaraborg har ett antal verksamheter granskats, främst företag i Lidköping och Mariestad.

– Vi gjorde några granskningar i samband med Power big meet i Lidköping och det såg hyfsat bra ut, säger Conny Svensson, rikssamordnare på Skatteverket.

Sommarverksamma

Granskningarna är gjorda av Skatteverket i samarbete med bland andra Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Polisen, Räddningstjänsten och kommunernas alkoholhandläggare.

– Det är mest i kommuner med företag som är verksamma främst på sommaren som vi granskat, till exempel sommarcaféer, säger Conny.

En analys av granskningarna visar att en av tre av de granskade företagen inte följt det som de är skyldiga att göra.

Brister

Främst är det personalliggare och kassaregister bristerna rör sig om.

– Det kan vara medarbetare som inte är införda i personalliggaren eller att man låter bli att slå in varor i kassan. Konkurrensen snedvrids och det drabbar i slutändan de caféer och restauranger som sköter sig, säger Conny.

Ökningen av företag som inte följer reglerna ligger på tre procentenheter.

Bland serveringar med rättigheter att servera alkohol är bristerna färre än hos övriga aktörer.

Om ett företag inte följer skyldigheterna kan Skatteverket besluta att ta ut en kontrollavgift. Skatteverket kan komma att påföra sammanlagt 1,6 miljoner kronor i kontrollavgifter av de företag som granskats i Västsverige.

Det är mest i de stora orterna längst kusten som kontrollerna har skett.

Fokuset har legat på restauranger, caféer och krogar.

Skaraborg

I Skaraborg har ett antal verksamheter granskats, främst företag i Lidköping och Mariestad.

– Vi gjorde några granskningar i samband med Power big meet i Lidköping och det såg hyfsat bra ut, säger Conny Svensson, rikssamordnare på Skatteverket.

Sommarverksamma

Granskningarna är gjorda av Skatteverket i samarbete med bland andra Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Polisen, Räddningstjänsten och kommunernas alkoholhandläggare.

– Det är mest i kommuner med företag som är verksamma främst på sommaren som vi granskat, till exempel sommarcaféer, säger Conny.

En analys av granskningarna visar att en av tre av de granskade företagen inte följt det som de är skyldiga att göra.

Brister

Främst är det personalliggare och kassaregister bristerna rör sig om.

– Det kan vara medarbetare som inte är införda i personalliggaren eller att man låter bli att slå in varor i kassan. Konkurrensen snedvrids och det drabbar i slutändan de caféer och restauranger som sköter sig, säger Conny.

Ökningen av företag som inte följer reglerna ligger på tre procentenheter.

Bland serveringar med rättigheter att servera alkohol är bristerna färre än hos övriga aktörer.

Om ett företag inte följer skyldigheterna kan Skatteverket besluta att ta ut en kontrollavgift. Skatteverket kan komma att påföra sammanlagt 1,6 miljoner kronor i kontrollavgifter av de företag som granskats i Västsverige.

  • Tobias Larsson Franzén