10 sep 2017 01:02

13 sep 2017 17:23

Kyrkor ska renoveras för 45 miljoner kronor i Skara stift

SKÖVDE: Stora summor till underhåll

Skara stift öppnar kassakistan och lägger en rejäl slant på kyrkorenoveringar, drygt 45 miljoner kronor fördelas på olika pastorat. Bland annat ska ett rosettfönster renoveras i Varnhems klosterkyrka för över två miljoner kronor.

Inom Skara stift finns det 435 kyrkor och kapell. Men alla pastorat har inte råd att stå för renoveringskostnader och underhåll av sina byggnader. Pastoraten kan söka bidrag till sina byggen, och de pengar som nu fördelats i stiftet gäller projekt som ska utföras under 2018.

Renoveringsarbeten kostar stora summor varje år. Kyrkobyggnader är en del av det svenska kulturarvet och underhållsarbetet styrs via speciella lagar och regler. Nu skjuter Svenska kyrkan till mer pengar för att renovera och underhålla olika kyrkobyggnader, interiörer eller inventarier.

– Vi har kunnat höja bidragsdelen så att den nu i genomsnitt hamnar på drygt 70 procent, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson i pressmeddelande från Skara stift.

Som tidigare satsar man inom stiftet främst på att prioritera förebyggande åtgärder. Utvändiga underhållsarbeten gäller tak och fasader för att undvika sprickor och fuktskador. Med bättre ventilation och andra saneringsåtgärder ska man undvika mögelskador.

Däremot ger nu stiftet inga pengar till åtgärder för bevarande av gamla värdefulla kyrkogårdsmiljöer. En regeländring gör att de pengarna i stället tas från begravningsavgiften.

Ullervads kyrka utanför Mariestad är den kyrkobyggnad som i särklass får mest pengar till underhåll av Skara stift. Här ska över tre miljoner kronor gå till en komplett fasadrenovering.

I Skövde får bland andra Skultorps församling pengar till arbeten i Häggums kyrka samt i Sjogerstads kyrka, där ska textilier konserveras. Sventorps kyrka får pengar till en fasadlagning.

Inom Skara stift finns det 435 kyrkor och kapell. Men alla pastorat har inte råd att stå för renoveringskostnader och underhåll av sina byggnader. Pastoraten kan söka bidrag till sina byggen, och de pengar som nu fördelats i stiftet gäller projekt som ska utföras under 2018.

Renoveringsarbeten kostar stora summor varje år. Kyrkobyggnader är en del av det svenska kulturarvet och underhållsarbetet styrs via speciella lagar och regler. Nu skjuter Svenska kyrkan till mer pengar för att renovera och underhålla olika kyrkobyggnader, interiörer eller inventarier.

– Vi har kunnat höja bidragsdelen så att den nu i genomsnitt hamnar på drygt 70 procent, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson i pressmeddelande från Skara stift.

Som tidigare satsar man inom stiftet främst på att prioritera förebyggande åtgärder. Utvändiga underhållsarbeten gäller tak och fasader för att undvika sprickor och fuktskador. Med bättre ventilation och andra saneringsåtgärder ska man undvika mögelskador.

Däremot ger nu stiftet inga pengar till åtgärder för bevarande av gamla värdefulla kyrkogårdsmiljöer. En regeländring gör att de pengarna i stället tas från begravningsavgiften.

Ullervads kyrka utanför Mariestad är den kyrkobyggnad som i särklass får mest pengar till underhåll av Skara stift. Här ska över tre miljoner kronor gå till en komplett fasadrenovering.

I Skövde får bland andra Skultorps församling pengar till arbeten i Häggums kyrka samt i Sjogerstads kyrka, där ska textilier konserveras. Sventorps kyrka får pengar till en fasadlagning.