10 sep 2017 10:00

10 sep 2017 10:00

Sköterska polisanmäls

SKARABORG: Läste patientjournal utan att vara behörig

Inspektionen för vård och omsorg, vill att en sjuksköterska på Skaraborgs sjukhus ska åtalas för dataintrång. Hon läste en patientjournal utan att vara behörig.

Sjuksköterskan gick, tillsammans med en kollega, in och läste i en kvinnas patientjournal. Den drabbade kvinnan skrev i anmälan att dataintrånget bland annat gjordes av hennes makes exfru, vilket gjorde ärendet extra känsligt.

Ärendet anmäldes till Ivo. Myndigheten tog beslut om att granska hur Skas agerat. När intrånget utreddes fick den legitimerade sjuksköterskan en varning. Två andra medarbetare lämnade förklaringar om deras inblandning och ärendet avslutades för deras del. Ivo nöjer sig med hur Skas agerat, det finns tveksamheter men myndigheten avslutar ärendet.

Ivo vill dock att sjuksköterskan ska åtalas för dataintrång och har lämnat in en åtalsanmälan.

– Vi har en skyldighet att anmäla när vi misstänker ett brott som har fängelse i straffskalan, säger Karin Fagerberg, avdelningschef på Ivo till Nyhetsbyrån Siren.

Rutiner

Ivo påminner Skas om att vårdgivaren måste se till att det finns fungerande rutiner som säkerställer den inre sekretessen.

Sjuksköterskan gick, tillsammans med en kollega, in och läste i en kvinnas patientjournal. Den drabbade kvinnan skrev i anmälan att dataintrånget bland annat gjordes av hennes makes exfru, vilket gjorde ärendet extra känsligt.

Ärendet anmäldes till Ivo. Myndigheten tog beslut om att granska hur Skas agerat. När intrånget utreddes fick den legitimerade sjuksköterskan en varning. Två andra medarbetare lämnade förklaringar om deras inblandning och ärendet avslutades för deras del. Ivo nöjer sig med hur Skas agerat, det finns tveksamheter men myndigheten avslutar ärendet.

Ivo vill dock att sjuksköterskan ska åtalas för dataintrång och har lämnat in en åtalsanmälan.

– Vi har en skyldighet att anmäla när vi misstänker ett brott som har fängelse i straffskalan, säger Karin Fagerberg, avdelningschef på Ivo till Nyhetsbyrån Siren.

Rutiner

Ivo påminner Skas om att vårdgivaren måste se till att det finns fungerande rutiner som säkerställer den inre sekretessen.