12 sep 2017 06:00

12 sep 2017 06:00

Etiknämnd sa nej till regionstudie

VÄSTRA GÖTALAND: Inga mjölksyreprover

Regionen vill forska om nyttan med att mäta mjölksyran i blodet hos patienter i ambulansen men ansökan har fått avslag av både den regionala och centrala etikprövningsnämnden.

I ansökan skrev Västra Götalandsregionen att personalen som skulle ta provet, för att mäta det som benämns laktatkoncentrationen i blodet, inte skulle informera eller inhämta samtycke från patienten i ambulansen, före eller under färden. Inte heller skulle personalen samråda med anhöriga.

Finns krav

Den regionala etikprövningsnämnden avslog ansökan och ansåg att forskningen omfattar ett fysiskt ingrepp. I och med att det skulle tas blodprov omfattas den av etikprövningslagen, där det finns ett krav på informerat samtycke eller samråd med anhöriga.

Överklagade

Regionen överklagade beslutet till den centrala etikprövningsnämnden, och menade att det handlar om slumpmässigt utvalda patienter i en grupp.

Dessutom skulle personen utsättas för en minimal risk (blodprov) och integritetsfaktorn skulle också vara liten.

Att inhämta samtycke från patienten hade även inneburit en påfrestning för patienten i ett utsatt läge på insjuknandeplatsen eller i ambulansen. Dessutom kan det vara svårt av praktiska skäl och en patient kan ha svårt att ta till sig den information som krävs.

Uppfylls inte

Den centrala etikprövningsnämnden ändrade inte beslutet, utan konstaterar att det inte finns lagliga förutsättningar att godkänna forskning där bestämmelser om information och samtycke inte uppfylls.

– Regionens argument har relevans, men det finns inget utrymme att ändra den regionala nämndens beslut, säger den centrala nämnden i beslutet.

Vi har förgäves sökt projektansvarige Johan Herlitz.

I ansökan skrev Västra Götalandsregionen att personalen som skulle ta provet, för att mäta det som benämns laktatkoncentrationen i blodet, inte skulle informera eller inhämta samtycke från patienten i ambulansen, före eller under färden. Inte heller skulle personalen samråda med anhöriga.

Finns krav

Den regionala etikprövningsnämnden avslog ansökan och ansåg att forskningen omfattar ett fysiskt ingrepp. I och med att det skulle tas blodprov omfattas den av etikprövningslagen, där det finns ett krav på informerat samtycke eller samråd med anhöriga.

Överklagade

Regionen överklagade beslutet till den centrala etikprövningsnämnden, och menade att det handlar om slumpmässigt utvalda patienter i en grupp.

Dessutom skulle personen utsättas för en minimal risk (blodprov) och integritetsfaktorn skulle också vara liten.

Att inhämta samtycke från patienten hade även inneburit en påfrestning för patienten i ett utsatt läge på insjuknandeplatsen eller i ambulansen. Dessutom kan det vara svårt av praktiska skäl och en patient kan ha svårt att ta till sig den information som krävs.

Uppfylls inte

Den centrala etikprövningsnämnden ändrade inte beslutet, utan konstaterar att det inte finns lagliga förutsättningar att godkänna forskning där bestämmelser om information och samtycke inte uppfylls.

– Regionens argument har relevans, men det finns inget utrymme att ändra den regionala nämndens beslut, säger den centrala nämnden i beslutet.

Vi har förgäves sökt projektansvarige Johan Herlitz.