12 sep 2017 13:42

12 sep 2017 22:27

Skas anmäler en kontroll

IVO

En patient på ögonkliniken vid Skaraborgs sjukhus fick en försenad kontroll av grön starr.

Händelsen inträffade i april. Förseningen ledde till en allvarlig vårdskada och nu har Skaraborgs sjukhus anmält, enligt lex Maria, händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Sjukdomen gör att synnerven i ögat förtvinar. Trycket inne i ögat ökar, vilket skadar näthinnan. Skadorna medför ett långsamt krympande synfält. Utan behandling kan patienten bli blind.

En patient på ögonkliniken vid Skaraborgs sjukhus fick en försenad kontroll av grön starr.

Händelsen inträffade i april. Förseningen ledde till en allvarlig vårdskada och nu har Skaraborgs sjukhus anmält, enligt lex Maria, händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Sjukdomen gör att synnerven i ögat förtvinar. Trycket inne i ögat ökar, vilket skadar näthinnan. Skadorna medför ett långsamt krympande synfält. Utan behandling kan patienten bli blind.