13 sep 2017 08:03

14 sep 2017 10:30

Bups slutenvård på Skas stängs

SKARABORG: Kompetensbrist tvingar patienter till Trollhättan eller Borås

(UPPDATERAD 14.32) Bups slutenvård stängs tillfälligt. Patienterna som behöver en vårdplats får åka till Trollhättan eller Borås.
– Vi har tyvärr brist på läkare, säger biträdande sjukhusdirektör Jane Johansson.

Slutenvården, där patienter kan ligga över natt, på barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, vid Skaraborgs sjukhus i Skövde stängs tillfälligt från och med den 15 september. Avdelningen har fyra vårdplatser. Beläggningen pendlar runt 75 procent.

Anledningen till stängningen är att Skas inte lyckats rekrytera och behålla den befintliga personalen. Både läkare och sjuksköterskor saknas.

– Det är det enda sättet att säkra patientsäkerheten. Det fanns inget alternativ, även om jag förstår att det kan bli långa resvägar, säger verksamhetschef Annelie Sundén Gustavsson.

Övervägde ni att ta hjälp av vuxenpsykiatrin med vårdplatser?

– Vi diskuterade det, men ser det inte som en framgångsfaktor. Vi vill inte blanda barn och vuxna, vilket även regionens sektorsråd tagit ett gemensamt beslut om.

Säs eller Näl

Patienter som behöver heldygnsvård kommer i stället att hänvisas till sjukhusen i Trollhättan (Näl) eller Borås (Säs).

– Patienterna kommer att få åka en bit, men där blir vården bättre. Vi kommer att få hjälp av Sahlgrenska med telefonbedömningar, om hur vi går vidare med den enskilde patienten. Regionen är ju en vårdgivare, och vi får hjälpas åt., säger Jane Johansson.

Johansson säger att vården som sker på dagtid i Skövde ska stärkas.

Bup kommer att ha akutteam, bemannat av sjuksköterskor, i gång under lördagar och söndagar.

– Det kommer att förstärkas och bli ännu mer kompetent. Kan vården på dagtid bli bättre kan man förhindra att vissa patienter behöver slutenvård.

Säs och Näl har sex slutenvårdsplatser vardera, Sahlgrenska har tio.

Det finns inget datum bestämt när Skas kommer att öppna de fyra vårdplatserna igen.

Slutenvården, där patienter kan ligga över natt, på barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, vid Skaraborgs sjukhus i Skövde stängs tillfälligt från och med den 15 september. Avdelningen har fyra vårdplatser. Beläggningen pendlar runt 75 procent.

Anledningen till stängningen är att Skas inte lyckats rekrytera och behålla den befintliga personalen. Både läkare och sjuksköterskor saknas.

– Det är det enda sättet att säkra patientsäkerheten. Det fanns inget alternativ, även om jag förstår att det kan bli långa resvägar, säger verksamhetschef Annelie Sundén Gustavsson.

Övervägde ni att ta hjälp av vuxenpsykiatrin med vårdplatser?

– Vi diskuterade det, men ser det inte som en framgångsfaktor. Vi vill inte blanda barn och vuxna, vilket även regionens sektorsråd tagit ett gemensamt beslut om.

Säs eller Näl

Patienter som behöver heldygnsvård kommer i stället att hänvisas till sjukhusen i Trollhättan (Näl) eller Borås (Säs).

– Patienterna kommer att få åka en bit, men där blir vården bättre. Vi kommer att få hjälp av Sahlgrenska med telefonbedömningar, om hur vi går vidare med den enskilde patienten. Regionen är ju en vårdgivare, och vi får hjälpas åt., säger Jane Johansson.

Johansson säger att vården som sker på dagtid i Skövde ska stärkas.

Bup kommer att ha akutteam, bemannat av sjuksköterskor, i gång under lördagar och söndagar.

– Det kommer att förstärkas och bli ännu mer kompetent. Kan vården på dagtid bli bättre kan man förhindra att vissa patienter behöver slutenvård.

Säs och Näl har sex slutenvårdsplatser vardera, Sahlgrenska har tio.

Det finns inget datum bestämt när Skas kommer att öppna de fyra vårdplatserna igen.