22 sep 2017 09:42

22 sep 2017 09:42

Pojke fick vänta över två år på behandling

IVO: Lång väntan på behandling

En pojke fick vänta i över två år och fyra månader på behandling vid barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, vid Skaraborgs sjukhus. Ivo ger kritik och konstaterar att det finns brister i verksamheten.

I januari 2015 började pojken vänta på sin KBT-behandling.

Två år och fyra månader senare, i maj 2017, då ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, hade pojken och de anhöriga fortfarande inte fått besked om när behandlingen skulle starta.

Ivo avslutar ärendet men ger Skas kritik och konstaterar att det finns brister hos Bup i förmågan att erbjuda adekvat behandling inom rimlig tid.

I sitt svar till Ivo skriver verksamhetschefen att det, trots beslut, inte gått att uppfylla kravet på behandling inom det lagstadgade vårdgarantin. Chefen betonar problemen med att det saknas KBT-utbildad personal. Utbildningar har inletts och det har skrivits avtal om att köpa in tjänsten.

Chefen bedömer klagomålet så allvarligt att det ska tas upp med chefläkaren på Skas.

I januari 2015 började pojken vänta på sin KBT-behandling.

Två år och fyra månader senare, i maj 2017, då ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, hade pojken och de anhöriga fortfarande inte fått besked om när behandlingen skulle starta.

Ivo avslutar ärendet men ger Skas kritik och konstaterar att det finns brister hos Bup i förmågan att erbjuda adekvat behandling inom rimlig tid.

I sitt svar till Ivo skriver verksamhetschefen att det, trots beslut, inte gått att uppfylla kravet på behandling inom det lagstadgade vårdgarantin. Chefen betonar problemen med att det saknas KBT-utbildad personal. Utbildningar har inletts och det har skrivits avtal om att köpa in tjänsten.

Chefen bedömer klagomålet så allvarligt att det ska tas upp med chefläkaren på Skas.