05 okt 2017 11:55

06 okt 2017 17:47

Diagnos efter fyra år

SKARABORG: Flera missar av vårdgivaren

Sommaren 2013 sökte en kvinna från Skaraborg vård för en knöl i bröstet.
Fyra år senare, efter en rad missar, fick hon en cancerdiagnos. Ärendet har anmälts enligt lex Maria.

Kvinnan upptäckte en knöl i ena bröstet för drygt fyra år sedan. Hon fick en remiss från sin vårdcentral och undersöktes hos Unilabs, som är ansvarigt för mammografin i Skaraborg. Undersökningen kompletterades med ultraljud, men inte med en finnålspunktion, enligt anmälan till Ivo. Radiologen upptäckte inte någon cancer.

Historien upprepades våren 2014, då knölen hade ökat i storlek. Inte heller då gjordes någon finnålspunktion, vilket Unilabs chefläkare Hampus Eklöf menar borde ha gjorts, i synnerhet då fyndet ökat i storlek. Mammografin tolkas återigen inte som cancer.

När kvinnan återigen, ett år senare, sökte vård och fick remiss om mammografi, ultraljud och finnålspunktion skickades den till tillbaka med svaret att kvinnan redan var undersökt.

Distriktsläkaren på vårdcentralen stod på sig, kvinnan fick en ny remiss men radiologen på Unilabs noterade inget avvikande under undersökningen. I anmälan konstateras att cancern syns tydligt. Inget ultraljud genomfördes.

I somras, fyra år efter hon fick den första remissen, upptäcktes och opererades kvinnans cancer, bland annat en 30 millimeter stor förändring. Just nu genomgår hon cellgiftsbehandling.

– Det är jättetråkigt. Naturligtvis är det värst för patienten, men även personalen är bedrövad, säger Unilabs chefläkare Hampus Eklöf till Nyhetsbyrån Sirén.

Radiologen, som gjorde flera av misstagen, jobbar inte kvar i verksamheten. För två år sedan togs det beslut om att hen inte fick prioritera remisser, radiologen fick även en formell tillrättavisning om att ha frångått rutiner, men då kände inte ledningen till det aktuella fallet.

En annan radiolog, som gjorde någon av bedömningarna, har gått i pension.

Kvinnan upptäckte en knöl i ena bröstet för drygt fyra år sedan. Hon fick en remiss från sin vårdcentral och undersöktes hos Unilabs, som är ansvarigt för mammografin i Skaraborg. Undersökningen kompletterades med ultraljud, men inte med en finnålspunktion, enligt anmälan till Ivo. Radiologen upptäckte inte någon cancer.

Historien upprepades våren 2014, då knölen hade ökat i storlek. Inte heller då gjordes någon finnålspunktion, vilket Unilabs chefläkare Hampus Eklöf menar borde ha gjorts, i synnerhet då fyndet ökat i storlek. Mammografin tolkas återigen inte som cancer.

När kvinnan återigen, ett år senare, sökte vård och fick remiss om mammografi, ultraljud och finnålspunktion skickades den till tillbaka med svaret att kvinnan redan var undersökt.

Distriktsläkaren på vårdcentralen stod på sig, kvinnan fick en ny remiss men radiologen på Unilabs noterade inget avvikande under undersökningen. I anmälan konstateras att cancern syns tydligt. Inget ultraljud genomfördes.

I somras, fyra år efter hon fick den första remissen, upptäcktes och opererades kvinnans cancer, bland annat en 30 millimeter stor förändring. Just nu genomgår hon cellgiftsbehandling.

– Det är jättetråkigt. Naturligtvis är det värst för patienten, men även personalen är bedrövad, säger Unilabs chefläkare Hampus Eklöf till Nyhetsbyrån Sirén.

Radiologen, som gjorde flera av misstagen, jobbar inte kvar i verksamheten. För två år sedan togs det beslut om att hen inte fick prioritera remisser, radiologen fick även en formell tillrättavisning om att ha frångått rutiner, men då kände inte ledningen till det aktuella fallet.

En annan radiolog, som gjorde någon av bedömningarna, har gått i pension.