09 okt 2017 11:22

09 okt 2017 11:22

Åtta kommuner vill ha bonus

SKARABORG: Statliga pengar till stöd för bostadsbyggande

Åtta av 15 kommuner i Skaraborg har sökt statligt stöd för ökat bostadsbyggande.

Syftet med det statliga stödet är att göra kommunerna mer aktiva i bostadsbyggandet.

Att kommunen har en aktuell översiktsplan och har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning är två krav för att få ta del av stödet.

Totalt har 204 kommuner i landet sökt byggbonusen, enligt ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

Intresset är större än förra året. Då delade 111 kommuner i landet på 1,85 miljarder kronor. I år får kommunerna som beviljas stöd dela på 1,8 miljarder.

– Det är bra fart på bostadsbyggandet. Ett stort antal av Västra Götalands kommuner visar att de aktiva. Regeringens byggbonus bidrar till att kommunerna planerar för fler bostäder och tar ansvar för bostadsförsörjningen, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) i pressmeddelandet.

I Västra Götaland har 37 kommuner, inklusive åtta i Skaraborg, ansökt om bonusen. I sina ansökningar har kommunerna angett att de gett startbesked för nästan 10 500 bostäder under tiden 1 augusti 2016 till 31 juli 2017. Varje bostad (startbesked) som tillkommer genererar en andel av stödet. Andelen är oberoende av storlek eller typ av bostad. En stor bostad genererar inte ett större stöd än en liten, en villa genererar ett lika stort stöd som en hyres- eller bostadsrätt.

Under november tar Boverket beslut om stödet.

Syftet med det statliga stödet är att göra kommunerna mer aktiva i bostadsbyggandet.

Att kommunen har en aktuell översiktsplan och har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning är två krav för att få ta del av stödet.

Totalt har 204 kommuner i landet sökt byggbonusen, enligt ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

Intresset är större än förra året. Då delade 111 kommuner i landet på 1,85 miljarder kronor. I år får kommunerna som beviljas stöd dela på 1,8 miljarder.

– Det är bra fart på bostadsbyggandet. Ett stort antal av Västra Götalands kommuner visar att de aktiva. Regeringens byggbonus bidrar till att kommunerna planerar för fler bostäder och tar ansvar för bostadsförsörjningen, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) i pressmeddelandet.

I Västra Götaland har 37 kommuner, inklusive åtta i Skaraborg, ansökt om bonusen. I sina ansökningar har kommunerna angett att de gett startbesked för nästan 10 500 bostäder under tiden 1 augusti 2016 till 31 juli 2017. Varje bostad (startbesked) som tillkommer genererar en andel av stödet. Andelen är oberoende av storlek eller typ av bostad. En stor bostad genererar inte ett större stöd än en liten, en villa genererar ett lika stort stöd som en hyres- eller bostadsrätt.

Under november tar Boverket beslut om stödet.

Vi som sökt

Essunga, Gullspång, Götene, Hjo, Lidköping, Mariestad, Skövde och Tibro är Skaraborgskommunerna som sökt den statliga byggbonusen. Beslut om stödet kommer under november 2017.

Källa: Regeringskansliet