09 okt 2017 06:00

09 okt 2017 06:28

Höjda politikerarvoden

VÄSTRA GÖTALAND: Ersättningar i regionen ska ses över

Regionens politikerarvoden höjs med 2,3 procent men till kommande år ska systemet ses över.
– Vi vet att vi ligger förhållandevis lågt, säger Bertil Jonsson (M), ordförande i arvodesberedningen.

Efter höjningen, som träder i kraft 1 november, har medlemmarna i regionstyrelsen (regionråd respektive oppositionsråd) 68 000 kronor i månaden. Höjningen är 2,3 procent och baseras på löneutvecklingen för tjänstemännen på koncernkontoret.

Regionrådsarvodet ligger till grund för övriga arvoden. Regionstyrelsens ordförande, Johnny Magnusson (M), Göteborg, har 130 procent av summan vilket ger 88 400 kronor per månad. Tandvårdstyrelsens vice ordförande, Jens Söder (S), Mariestad har tio procent vilket ger 6 800.

Till kommande mandatperiod ska systemet ses över. Beredningens ordförande Bertil Jonsson (M), Lidköping, säger att det främst handlar om två saker: dels arvodesnivån som ligger under Skåne, som är jämförbart med Västra Götaland, dels om och hur de regionråd som även har tunga ordförandeposter i olika styrelser och nämnder ska kompenseras.

– Vi vet att vi ligger förhållandevis lågt. Ett regionråd i Skåne har 3 600 kronor mer än i Västra Götaland. Där har snittökningen för all personal i regionen använts för att justera arvodena, säger Bertil Jonsson.

Tunga uppdrag

Birgitta Losman (MP), som är ordförande för regionutvecklingsnämnden, samt Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, är två exempel på regionråd som även basar för tunga nämnder. Trots det får de inte mer än de 66 400 kronorna de just nu har som regionråd.

– Alla regionråden jobbar full tid, men några har extra krävande uppdrag och får en högre belastning.

Enligt nuvarande bestämmelser kan ingen, förutom ordförande och vice ordförande i regionstyrelsen, tjäna mer än ett regionråd oavsett hur många uppdrag personen har.

I det nya förslaget kan det bli annorlunda. Arvodesberedningen hoppas kunna ha ett förslag klart innan sommaren 2018, så att det kan klubbas i regionfullmäktige.

– Arvodessystemet ska vara klart innan valet. Vi håller just nu på att skaffa oss ett rejält underlag och har träffat flera presidier och gått igenom frågorna.

Efter höjningen, som träder i kraft 1 november, har medlemmarna i regionstyrelsen (regionråd respektive oppositionsråd) 68 000 kronor i månaden. Höjningen är 2,3 procent och baseras på löneutvecklingen för tjänstemännen på koncernkontoret.

Regionrådsarvodet ligger till grund för övriga arvoden. Regionstyrelsens ordförande, Johnny Magnusson (M), Göteborg, har 130 procent av summan vilket ger 88 400 kronor per månad. Tandvårdstyrelsens vice ordförande, Jens Söder (S), Mariestad har tio procent vilket ger 6 800.

Till kommande mandatperiod ska systemet ses över. Beredningens ordförande Bertil Jonsson (M), Lidköping, säger att det främst handlar om två saker: dels arvodesnivån som ligger under Skåne, som är jämförbart med Västra Götaland, dels om och hur de regionråd som även har tunga ordförandeposter i olika styrelser och nämnder ska kompenseras.

– Vi vet att vi ligger förhållandevis lågt. Ett regionråd i Skåne har 3 600 kronor mer än i Västra Götaland. Där har snittökningen för all personal i regionen använts för att justera arvodena, säger Bertil Jonsson.

Tunga uppdrag

Birgitta Losman (MP), som är ordförande för regionutvecklingsnämnden, samt Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, är två exempel på regionråd som även basar för tunga nämnder. Trots det får de inte mer än de 66 400 kronorna de just nu har som regionråd.

– Alla regionråden jobbar full tid, men några har extra krävande uppdrag och får en högre belastning.

Enligt nuvarande bestämmelser kan ingen, förutom ordförande och vice ordförande i regionstyrelsen, tjäna mer än ett regionråd oavsett hur många uppdrag personen har.

I det nya förslaget kan det bli annorlunda. Arvodesberedningen hoppas kunna ha ett förslag klart innan sommaren 2018, så att det kan klubbas i regionfullmäktige.

– Arvodessystemet ska vara klart innan valet. Vi håller just nu på att skaffa oss ett rejält underlag och har träffat flera presidier och gått igenom frågorna.

Så mycket tjänar politikerna

Uppdrag % Nuv. ers Ny ersättning

Regionråd 100 66 400 68 000

Regfullmäktige, ordf Magnus Berntsson (KD) 60 39 840 40 800

Regfullmäktige, 1 v ordf Per Tenggren (S) 30 19 920 20 400

Regfullmäktige, 2 v ordf Madeleine Jonsson (MP) 30 19 920 20 400

Regionstyrelsen, ordförande Johnny Magnusson (M) 130 86 320 88 400

Regionstyrelsen, v ordf Helén Eliasson (S) 120 79 680 81 600

Regionstyrelsen, ledamot 100 66 400 68 000

Hälso- o sjukvårdsstyr, ordf Jonas Andersson (L) 50 33 200 34 000

Hälso- o sjukvårdsnäm, ordf Gunilla Druve Jansson (C) 50 33 200 34 000

Primärvårdsstyrelse, ordf Ann-Sofi Alm (M) 40 26 560 27 200

Styr för best primärvård, ordf Linn Brandström (M) 30 19 920 20 400

Skaraborgs sjukhus, ordf Ulla-Britt Hagström (L) 40 26 560 27 200

Skaraborgs sjukhus, v ordf Johan Ask (S) 20 13 280 13 600

Tandvårdsstyrelsen, ordf Stig-Olov Tingbratt (C) 20 13 280 13 600

Kulturnämnden, ordf Conny Brännberg (KD) 30 19 920 20 400

Tandvårdsstyrelsen, v ordf Jens Söder (S) 10 6 640 6 800

Kulturnämnden, ordf Conny Brännberg (KD) 30 19 920 20 400

Dagarvoden, halvt 830 850

Dagarvoden, helt 1 660 1 700

Källa: Västra Götalandsregionen