11 okt 2017 06:00

11 okt 2017 06:00

Vinterkräksjukan är på väg

SKARABORG: "Kan bli en tuff säsong"

Vinterkräksjukan är på gång.
– Det går inte att skydda sig helt, men att tvätta händerna ordentligt är viktigt, säger Eva Lindgren, överläkare på vårdhygien vid Skaraborgs sjukhus.

De senaste fyra åren har mildare varianter av vinterkräksjukan drabbat Sverige. Vilken sort som kommer i år är för tidigt att säga, men Lena Sundqvist, epidemilog vid Folkhälsomyndigheten, sa till TT i veckan om det blir en ny variant av viruset, så kan säsongen bli tuff.

Stellan Ahlström, verksamhetschef för bland annat vårdhygien på Skaraborgs sjukhus, håller med:

– Ett helt nytt virus påverkar mycket. Bland annat blir personalen sjuk i större utsträckning.

Eva Lindgren, överläkare på vårdhygien, tror inte att det är sannolikt med en ny variant med det går inte att utesluta, men betonar att det förekommer skillnader även bland de kända varianterna.

– Ibland muterar de snabbt, ibland går det långsammare.

Skas har fastställda rutiner för att minska effekterna av vinterkräksjukan. Personal som drabbas uppmanas att hålla sig hemma under 48 timmar efter det senaste sjukdomssymptomet.

Eva Lindgren säger att det är viktigt att vara vaksam på patienternas tillstånd.

– Vi måste vara uppmärksamma på symptomen, så att man snabbt inser att det är vinterkräksjuka. Den drabbade patienten ska i möjligaste mån ha enkelrum, tillgång till egna hygienutrymmen och vårdas av så få personal som möjligt, så att viruset inte sprids.

– Det är viktigt att vi är snabba. När väl viruset fått fäste är det besvärligt. Det är tråkigt att patienterna ska få det också.

Ditt bästa råd?

– I samhället: sköta sin handhygien det vill säga tvätta händerna efter toalettbesök och innan tillredning och intag av mat. På sjukhuset ska basala hygienrutiner, där handtvätt ingår vid misstanke/konstaterad vinterkräksjuka, följas.

De senaste fyra åren har mildare varianter av vinterkräksjukan drabbat Sverige. Vilken sort som kommer i år är för tidigt att säga, men Lena Sundqvist, epidemilog vid Folkhälsomyndigheten, sa till TT i veckan om det blir en ny variant av viruset, så kan säsongen bli tuff.

Stellan Ahlström, verksamhetschef för bland annat vårdhygien på Skaraborgs sjukhus, håller med:

– Ett helt nytt virus påverkar mycket. Bland annat blir personalen sjuk i större utsträckning.

Eva Lindgren, överläkare på vårdhygien, tror inte att det är sannolikt med en ny variant med det går inte att utesluta, men betonar att det förekommer skillnader även bland de kända varianterna.

– Ibland muterar de snabbt, ibland går det långsammare.

Skas har fastställda rutiner för att minska effekterna av vinterkräksjukan. Personal som drabbas uppmanas att hålla sig hemma under 48 timmar efter det senaste sjukdomssymptomet.

Eva Lindgren säger att det är viktigt att vara vaksam på patienternas tillstånd.

– Vi måste vara uppmärksamma på symptomen, så att man snabbt inser att det är vinterkräksjuka. Den drabbade patienten ska i möjligaste mån ha enkelrum, tillgång till egna hygienutrymmen och vårdas av så få personal som möjligt, så att viruset inte sprids.

– Det är viktigt att vi är snabba. När väl viruset fått fäste är det besvärligt. Det är tråkigt att patienterna ska få det också.

Ditt bästa råd?

– I samhället: sköta sin handhygien det vill säga tvätta händerna efter toalettbesök och innan tillredning och intag av mat. På sjukhuset ska basala hygienrutiner, där handtvätt ingår vid misstanke/konstaterad vinterkräksjuka, följas.

Calicivirus orsakar vinterkräksjukan

Vinterkräksjuka orsakas av calicivirus och är en av de vanligaste typerna av magsjuka i Sverige. Man kan få magsjuka av många olika anledningar. För att förebygga smitta är det viktigt med god hygien, framför allt att tvätta händerna noga med tvål och vatten efter toalettbesök.

Det finns två typer av calicivirus, norovirus, som är den vanligaste typen och sapovirus, som är mindre vanligt. Båda ger samma symtom: Illamående, kräkningar, diarréer och ont i magen. Viruset kan även orsaka feber, huvudvärk och muskelvärk. Symtomen kan pågå i ett till tre dygn.

Källa: Vårdguiden