12 okt 2017 08:57

12 okt 2017 15:47

Maria jobbar som ambulerande dietist

SKARABORG: Maria jobbar med patienter på fyra vårdcentraler

Dietisten Maria Aronsson har packat väskan och är redo för dagens patientbesök.

Maria Aronsson från Mariestad har en av nio tjänster vid den så kallade noden i Skara. Hon och kollegorna träffar patienter, som är listade vid de 34 vårdcentralerna i Skaraborg, och ger bland annat nutritionsbehandling, där matvanor är en viktig del. Sedan en dryg månad arbetar hon i en ny organisation. En av skillnaderna är att fem dagar i månaden får hon åka till kontoret i Skara för att träffa kollegorna i Skaraborg.

– Det blir administrativa dagar och vi kan ha olika möten. Det är jättepositivt att vi har en gemensam plats, vi kan diskutera olika typer av frågeställningar och det är även bra att träffa kollegorna.

Den största delen av sin tid ägnar Maria åt patienterna i Mariestad och Gullspång. Det krävs en remiss, från en distriktsläkare, för att få en tid hos dietisten.

Organisationen är strikt producent- och konkurrensneutral. Tidigare hade Maria ett rum hos Närhälsan vårdcentral vid sjukhuset i Mariestad. Dit kom även de patienter som är listade på privata Unicare. I Gullspång var det på samma sätt, Maria mötte patienter från både den offentliga och privata vårdcentralen på samma ställe.

Nu träffar Maria patienterna där de är listade. När vi träffar henne sker det i Unicares lokaler på Drottninggatan.

– Jag har tillgång till ett rum på varje vårdcentral. Vårt arbetsmaterial finns ju i datorn och i den här, säger Maria och klappar på sin rullväska som är fylld med böcker, broschyrer och olika papper.

Sammanställning

När Maria träffar en patient för första gången görs en sammanställning och genomgång över personens kostvanor.

– Då får jag en bra överblick, sedan ser vi vad som kan bytas ut eller kompletteras. Patienten får individuella råd men det förekommer inga pekpinnar, utan vi kommer gemensamt fram till eventuella förändringar. Sedan gör vi uppföljningar, det varierar hur många gånger vi träffar en patient.

Ibland gör Maria hembesök hos patienter, oftast handlar det om äldre som har svårt att ta sig till vårdcentralen. Besöken görs i mån av tid, och hon konstaterar att det blir lättare och mer konkret när patientens livsmedel finns nära i kylskåp och skafferi.

– Vi kan exempelvis gemensamt gå igenom innehållsföreteckningen på bröd. De äldre ligger mig varmt om hjärtat, kanske känner de sig mer bekväma när vi träffas i deras hemmiljö. Ibland skriver läkaren på remissen att vi bör göra hembesök.

Maria Aronsson från Mariestad har en av nio tjänster vid den så kallade noden i Skara. Hon och kollegorna träffar patienter, som är listade vid de 34 vårdcentralerna i Skaraborg, och ger bland annat nutritionsbehandling, där matvanor är en viktig del. Sedan en dryg månad arbetar hon i en ny organisation. En av skillnaderna är att fem dagar i månaden får hon åka till kontoret i Skara för att träffa kollegorna i Skaraborg.

– Det blir administrativa dagar och vi kan ha olika möten. Det är jättepositivt att vi har en gemensam plats, vi kan diskutera olika typer av frågeställningar och det är även bra att träffa kollegorna.

Den största delen av sin tid ägnar Maria åt patienterna i Mariestad och Gullspång. Det krävs en remiss, från en distriktsläkare, för att få en tid hos dietisten.

Organisationen är strikt producent- och konkurrensneutral. Tidigare hade Maria ett rum hos Närhälsan vårdcentral vid sjukhuset i Mariestad. Dit kom även de patienter som är listade på privata Unicare. I Gullspång var det på samma sätt, Maria mötte patienter från både den offentliga och privata vårdcentralen på samma ställe.

Nu träffar Maria patienterna där de är listade. När vi träffar henne sker det i Unicares lokaler på Drottninggatan.

– Jag har tillgång till ett rum på varje vårdcentral. Vårt arbetsmaterial finns ju i datorn och i den här, säger Maria och klappar på sin rullväska som är fylld med böcker, broschyrer och olika papper.

Sammanställning

När Maria träffar en patient för första gången görs en sammanställning och genomgång över personens kostvanor.

– Då får jag en bra överblick, sedan ser vi vad som kan bytas ut eller kompletteras. Patienten får individuella råd men det förekommer inga pekpinnar, utan vi kommer gemensamt fram till eventuella förändringar. Sedan gör vi uppföljningar, det varierar hur många gånger vi träffar en patient.

Ibland gör Maria hembesök hos patienter, oftast handlar det om äldre som har svårt att ta sig till vårdcentralen. Besöken görs i mån av tid, och hon konstaterar att det blir lättare och mer konkret när patientens livsmedel finns nära i kylskåp och skafferi.

– Vi kan exempelvis gemensamt gå igenom innehållsföreteckningen på bröd. De äldre ligger mig varmt om hjärtat, kanske känner de sig mer bekväma när vi träffas i deras hemmiljö. Ibland skriver läkaren på remissen att vi bör göra hembesök.

Skyddat titel

Dietisten är legitimerad och en person som ger kostråd till människor som på grund av sjukdom eller av profylaktiska skäl måste hålla en speciell kost. Numera är dietist en skyddad yrkestitel som erhålls efter slutförd dietistutbildning genom ansökan till Socialstyrelsen. Dietistutbildningen omfattar tre års grundläggande akademisk utbildning med bland annat biokemi, livsmedelskunskap, näringslära samt dietik och klinisk praktik.

Källa: Ne.se