13 okt 2017 10:09

13 okt 2017 10:09

Ny chef för bild- och funktionsmedicin

VÅRD

Liselotte Eriksson ersätter Gunilla Nilsson som verksamhetschef för bild- och funktionsmedicin på Skaraborgs sjukhus.

Liselotte Eriksson är narkossjuksköterska och har varit enhetschef för interventionscentrum, IVC, och nuklearmedicin på Skaraborgs sjukhus sedan 2014

– Inom radiologin är det brist på radiologer, röntgensköterskor samt sekreterare. Samtidigt ökar remissinflödet. Tillgängligheten blir en stor utmaning, säger hon i ett pressmeddelande.

Liselotte Eriksson är narkossjuksköterska och har varit enhetschef för interventionscentrum, IVC, och nuklearmedicin på Skaraborgs sjukhus sedan 2014

– Inom radiologin är det brist på radiologer, röntgensköterskor samt sekreterare. Samtidigt ökar remissinflödet. Tillgängligheten blir en stor utmaning, säger hon i ett pressmeddelande.