07 nov 2017 16:23

07 nov 2017 16:23

Sparar mindre

STATISTIK

Andelen föräldrar som sparar till sina barn minskar enligt siffror som Swedbank tillsammans med Sifo tagit fram.

I år uppger sex av tio att de sparar regelbundet till sina barn under 18 år jämfört mot knappt sju under förra året.

I Västra Götaland uppger 62 procent att de sparar regelbundet, av dem sparar 42 procent upp till 500 kronor per månad och barn och 7 procent mer än 1 000 kronor. 11 procent uppger att de sparar men inte regelbundet, 20 procent att de inte sparar alls och sju procent att de inte vet.

I år uppger sex av tio att de sparar regelbundet till sina barn under 18 år jämfört mot knappt sju under förra året.

I Västra Götaland uppger 62 procent att de sparar regelbundet, av dem sparar 42 procent upp till 500 kronor per månad och barn och 7 procent mer än 1 000 kronor. 11 procent uppger att de sparar men inte regelbundet, 20 procent att de inte sparar alls och sju procent att de inte vet.