09 nov 2017 13:36

09 nov 2017 13:36

Prio på rehab och utveckling

REGIONEN

Via personalutskottet fortsätter regionen satsningen på rehabilitering och utveckling. Det medicinska kompetensutvecklingsrådet får tio miljoner kronor under 2018, för bland annat fortbildning av specialistläkare.

Plus-programmet, som är en introduktion för utlandsutbildad personal, får 7,6 miljoner för nästa år och målgrupperna utökas. Gröna Rehab, rehabilitering för VGR-medarbetare, får fyra miljoner för kommande år.

Plus-programmet, som är en introduktion för utlandsutbildad personal, får 7,6 miljoner för nästa år och målgrupperna utökas. Gröna Rehab, rehabilitering för VGR-medarbetare, får fyra miljoner för kommande år.