10 nov 2017 11:06

10 nov 2017 11:06

Skas missade frakturer på ryggraden

SKARABORG: Ivo ger kritik

En man föll från en stege, skadade ryggen men Skaraborgs sjukhus missade att mannen fått frakturer på ryggraden och får kritik från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Olyckan var framme sommaren 2015. En man föll fem meter från en stege. Han kom till akuten vid Skas med en sårskada på huvudet och smärtor från bröst- och ländrygg.

Patienten, som led av kol, hade tidigare fått stroke och upprepade Tia-attacker, svimmade vid fallet från stegen.

Röntgades

Mannen röntgades på akuten. Personalen fann ett antal revbensfrakturer och en mjukdelsskada på lungan, men inga skador på ryggrad eller bäcken. Patienten fick åka hem.

Dagen efter granskades röntgenbilderna och då upptäcktes flera frakturer på ryggraden.

Ambulans

Patienten kontaktades och hämtades till sjukhuset med ambulans. I svaret till Ivo anger verksamhetschefen att missen av mannen kotfrakturer sannolikt berodde på hög arbetsbelastning och stress.

Ivo ger Skas kritik för bristfällig medicinsk handläggning. Patienten, som var äldre och led av flera sjukdomar, borde ha fått stanna kvar på sjukhuset för observation. Han hade även var avsvimmad efter det höga fallet.

I anmälan påpekar en anhörig att det efteråt blev komplikationer och att patienten förändrades. Anmälaren skriver även att patienten ramlade ur sin sjukhussäng under vårdtiden och att vården var bristfällig.

Olyckan var framme sommaren 2015. En man föll fem meter från en stege. Han kom till akuten vid Skas med en sårskada på huvudet och smärtor från bröst- och ländrygg.

Patienten, som led av kol, hade tidigare fått stroke och upprepade Tia-attacker, svimmade vid fallet från stegen.

Röntgades

Mannen röntgades på akuten. Personalen fann ett antal revbensfrakturer och en mjukdelsskada på lungan, men inga skador på ryggrad eller bäcken. Patienten fick åka hem.

Dagen efter granskades röntgenbilderna och då upptäcktes flera frakturer på ryggraden.

Ambulans

Patienten kontaktades och hämtades till sjukhuset med ambulans. I svaret till Ivo anger verksamhetschefen att missen av mannen kotfrakturer sannolikt berodde på hög arbetsbelastning och stress.

Ivo ger Skas kritik för bristfällig medicinsk handläggning. Patienten, som var äldre och led av flera sjukdomar, borde ha fått stanna kvar på sjukhuset för observation. Han hade även var avsvimmad efter det höga fallet.

I anmälan påpekar en anhörig att det efteråt blev komplikationer och att patienten förändrades. Anmälaren skriver även att patienten ramlade ur sin sjukhussäng under vårdtiden och att vården var bristfällig.