13 nov 2017 13:09

13 nov 2017 13:09

Färre utan jobb under oktober

SKARABORG

Arbetslösheten i Västra Götaland var 6,4 procent under slutet av oktober, vilket är 0,4 procentenheter lägre än för ett år sedan, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

Även ungdomsarbetslösheten sjunker och i oktober var siffran 8,2 procent. För ett år sedan var den 10,1 procent. Däremot ökade antalet inskrivna kvinnor med 0,2 procentenheter. Den största ökningen finns bland utomeuropeiska kvinnor, bland de utomeuropeiska männen är ökningen 0,2 enheter.

Även ungdomsarbetslösheten sjunker och i oktober var siffran 8,2 procent. För ett år sedan var den 10,1 procent. Däremot ökade antalet inskrivna kvinnor med 0,2 procentenheter. Den största ökningen finns bland utomeuropeiska kvinnor, bland de utomeuropeiska männen är ökningen 0,2 enheter.