13 nov 2017 18:57

13 nov 2017 18:57

SMHI varnar för hala vägbanor

SKARABORG

SMHI har under måndagen gått ut och varnat för hala vägbanor i västra Sverige, där ibland Skaraborg.

Varningen, klass 1, gäller för den tidiga delen av tisdagen i samband med ett nederbördsområde som kommer in. Nederbörden kan komma som regn eller underkylt regn och då ge plötslig ishalka.

Varningen, klass 1, gäller för den tidiga delen av tisdagen i samband med ett nederbördsområde som kommer in. Nederbörden kan komma som regn eller underkylt regn och då ge plötslig ishalka.