07 dec 2017 06:00

07 dec 2017 06:00

Miljoninvestering får vänta

VÄSTRA GÖTALAND: Avvaktar med klartecken för ny magnetkamera på Skas

Skaraborgs sjukhus önskemål om att investera i en magnetkamera för 16 miljoner kronor skjuts på framtiden.

Under onsdagen skulle ägarutskottet tagit beslut om att godkänna investeringar i så kallad strategisk medicinteknisk utrustning för totalt 84,7 miljoner kronor. Förvaltningarnas ansökningar, totalt 23, låg på 297,1 miljoner. Några ansökningar har fått avslag i avvaktan av resultatet av den kommande koncentrationen av vården. Skas ansökte om pengar till en kapacitetshöjande magnetkamera för 16 miljoner kronor. Inköpet kommer att samordnas med ersättning av annan utrustning.

Något beslut blev det inte då regionens investeringsplan för 2018 samt planen för 2019-2020 bordlades. Västtrafik vill ha 600 miljoner till tåginköp men efter en anpassning till regionfullmäktiges budgetbeslut var ramen 435 miljoner.

– Men det krävs 600 miljoner. Tjänstemännen får titta på det en gång till och frågan går direkt till regionstyrelsen. Därmed avvaktar vi med övriga investeringsbeslut som också tas upp direkt i regionstyrelsen, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Någon fara att Skas magnetkamera stryks?

– Jag kan inte tro att de strategiska investeringarna flyttas.

Under onsdagen skulle ägarutskottet tagit beslut om att godkänna investeringar i så kallad strategisk medicinteknisk utrustning för totalt 84,7 miljoner kronor. Förvaltningarnas ansökningar, totalt 23, låg på 297,1 miljoner. Några ansökningar har fått avslag i avvaktan av resultatet av den kommande koncentrationen av vården. Skas ansökte om pengar till en kapacitetshöjande magnetkamera för 16 miljoner kronor. Inköpet kommer att samordnas med ersättning av annan utrustning.

Något beslut blev det inte då regionens investeringsplan för 2018 samt planen för 2019-2020 bordlades. Västtrafik vill ha 600 miljoner till tåginköp men efter en anpassning till regionfullmäktiges budgetbeslut var ramen 435 miljoner.

– Men det krävs 600 miljoner. Tjänstemännen får titta på det en gång till och frågan går direkt till regionstyrelsen. Därmed avvaktar vi med övriga investeringsbeslut som också tas upp direkt i regionstyrelsen, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Någon fara att Skas magnetkamera stryks?

– Jag kan inte tro att de strategiska investeringarna flyttas.