12 jan 2018 15:04

12 jan 2018 15:04

Så blir framtidens vård

SKARABORG: Regeringens utredare på besök i Skaraborg

Anna Nergårdh utreder hur framtidens vård ska se ut och har en del att göra:
– Befolkningen vill ha ett omhändertagande som hänger ihop och är välkoordinerat. Så är inte dagens sjukvårdssystemen byggda.

Under fredagen var Anna Nergårdh, i vanliga fall chefläkare vid Stockholms läns landsting, i Skaraborg och lyssnade på hur långt omställningen till en mer nära vård, kommit. Hon berättade även, för cirka 170 politiker, tjänstemän och vårdpersonal i Gothia science park, om arbetet med att hitta en modell för ”en god och nära vård”.

Grundtanke

En grundtanke är att primärvården, tillsammans med kommunerna, ska ta över mer delar av den vård som utförs på sjukhusen. Patienterna ska få mer sammanhållen vård i sin hemmiljö.

– Egentligen är det inget nytt, vården har försökt göra det sedan 40-talet. Det som brustit är uthålligheten. Ska det lyckas måste alla aktörer göra sin del, vi måste vara tydliga med vad och varför vi ska göra vissa saker.

Primärvården hör till det som ska förändras och förstärkas. Just nu varierar uppdraget hos de olika landstingen, men omfattningen, uppdraget, resurserna och gränssnittet ska preciseras.

– Just nu har vi 21 olika primärvårdar. Vi är bara tio miljoner invånare.

Ny vårdgaranti

Bland annat kommer en ny vårdgaranti, med en medicinsk bedömning inom tre dagar, föreslås inom primärvården.

Primärvårdschef Rita Ponerup konstaterade, i ett anförande, att just nu finns 17 procent av läkarna i primärvården och 83 i specialistsjukvården.

– Det finns en oro över hur resursöverföringen ska gå till, då vi redan i dag har problem.

Nergårdh:

– Primärvården kommer att få en allt större roll, och jag tror att medborgarnas önskemål samt att vi måste bli mer kostnadseffektiva kommer att bidra till en ändring. Men det kommer att krävas politiska beslut och en uthållighet. Socialstyrelsen har fått ett uppdrag av regeringen att se över kompetensförsörjningen i vården, och det är nödvändigt med en nationell försörjningsplan.

Ska vården förstatligas?

– Det finns behov av en viss statlig styrning, men vissa frågor behöver lösas utifrån vårdgivarnas behov och förutsättningar som finns lokalt.

Projekt

Under resten av dagen presenterades bland annat den forskningen inom den nära vården som finns i Skaraborg, projektet Nära vård i norra Skaraborg och framtidens vårdinformationsmiljö.

Under fredagen var Anna Nergårdh, i vanliga fall chefläkare vid Stockholms läns landsting, i Skaraborg och lyssnade på hur långt omställningen till en mer nära vård, kommit. Hon berättade även, för cirka 170 politiker, tjänstemän och vårdpersonal i Gothia science park, om arbetet med att hitta en modell för ”en god och nära vård”.

Grundtanke

En grundtanke är att primärvården, tillsammans med kommunerna, ska ta över mer delar av den vård som utförs på sjukhusen. Patienterna ska få mer sammanhållen vård i sin hemmiljö.

– Egentligen är det inget nytt, vården har försökt göra det sedan 40-talet. Det som brustit är uthålligheten. Ska det lyckas måste alla aktörer göra sin del, vi måste vara tydliga med vad och varför vi ska göra vissa saker.

Primärvården hör till det som ska förändras och förstärkas. Just nu varierar uppdraget hos de olika landstingen, men omfattningen, uppdraget, resurserna och gränssnittet ska preciseras.

– Just nu har vi 21 olika primärvårdar. Vi är bara tio miljoner invånare.

Ny vårdgaranti

Bland annat kommer en ny vårdgaranti, med en medicinsk bedömning inom tre dagar, föreslås inom primärvården.

Primärvårdschef Rita Ponerup konstaterade, i ett anförande, att just nu finns 17 procent av läkarna i primärvården och 83 i specialistsjukvården.

– Det finns en oro över hur resursöverföringen ska gå till, då vi redan i dag har problem.

Nergårdh:

– Primärvården kommer att få en allt större roll, och jag tror att medborgarnas önskemål samt att vi måste bli mer kostnadseffektiva kommer att bidra till en ändring. Men det kommer att krävas politiska beslut och en uthållighet. Socialstyrelsen har fått ett uppdrag av regeringen att se över kompetensförsörjningen i vården, och det är nödvändigt med en nationell försörjningsplan.

Ska vården förstatligas?

– Det finns behov av en viss statlig styrning, men vissa frågor behöver lösas utifrån vårdgivarnas behov och förutsättningar som finns lokalt.

Projekt

Under resten av dagen presenterades bland annat den forskningen inom den nära vården som finns i Skaraborg, projektet Nära vård i norra Skaraborg och framtidens vårdinformationsmiljö.