12 feb 2018 14:10

12 feb 2018 14:10

Fåglar bjuds på extra fin lunch

SPORTLOV

Februari är en tuff tid för de fåglar som stannar i Sverige över vintern. Många vill mata fåglarna, men hur, och med vad?

Naturum Hornborgasjön arrangerar fågeldagar under sportlovet för barn som vill lära sig att tillverka fågelmatare samt lära sig vad fåglarna vill ha.

– Vi vill ha hjälp av alla barn att bjuda fåglarna på en finlunch vid naturum Hornborgasjön. Vi kommer att anpassa maten speciellt för de olika arterna, säger naturumföreståndare Sofie Stålhand.

Varje höst flyttar ungefär 500 miljoner fåglar från vår kalla nord till varmare trakter. Det är en farofylld resa. Bara var femte fågel överlever och återvänder hit under våren.

För att undvika den farliga flyttningen stannar många småfåglar kvar och försöker kämpa sig igenom vintern, men det är svårt att hitta mat när världen är täckt av snö.

– Många hjälper till genom att hänga ut fågelmat, men vad vill de olika fåglarna ha? Under sportlovet lär vi oss knep för att se vem som äter vad. Vi ska också fixa en favoritlunch till några av dem, säger Sofie Stålhand.

För att fåglarna ska vara intresserade av lunchen ska man även tillverka fågelanpassade matare.

Naturum Hornborgasjön arrangerar fågeldagar under sportlovet för barn som vill lära sig att tillverka fågelmatare samt lära sig vad fåglarna vill ha.

– Vi vill ha hjälp av alla barn att bjuda fåglarna på en finlunch vid naturum Hornborgasjön. Vi kommer att anpassa maten speciellt för de olika arterna, säger naturumföreståndare Sofie Stålhand.

Varje höst flyttar ungefär 500 miljoner fåglar från vår kalla nord till varmare trakter. Det är en farofylld resa. Bara var femte fågel överlever och återvänder hit under våren.

För att undvika den farliga flyttningen stannar många småfåglar kvar och försöker kämpa sig igenom vintern, men det är svårt att hitta mat när världen är täckt av snö.

– Många hjälper till genom att hänga ut fågelmat, men vad vill de olika fåglarna ha? Under sportlovet lär vi oss knep för att se vem som äter vad. Vi ska också fixa en favoritlunch till några av dem, säger Sofie Stålhand.

För att fåglarna ska vara intresserade av lunchen ska man även tillverka fågelanpassade matare.