13 feb 2018 16:25

13 feb 2018 16:28

Ingen legionella efter nya prover

SKARABORG

Inga legionellabakterier finns på det misstänkta stället i Skaraborg.

Nya provtagningar har ägt rum efter att man nyligen upptäckte ett nytt fall av legionella i Skaraborg. De provtagningarna visar nu att bakterierna är borta.

Det var i slutet av januari som smittskyddsenheten på Västra Götalandsregionen fick in en rapport om att en person smittats av legionella.

Provtagningar genomfördes på platser där den smittade hade befunnit sig den senaste tiden.

Legionellabakterien sprids via vattendimma från olämpligt utformade vattensystem. Den vanligaste spridningsvägen anses vara duschar.

Nya provtagningar har ägt rum efter att man nyligen upptäckte ett nytt fall av legionella i Skaraborg. De provtagningarna visar nu att bakterierna är borta.

Det var i slutet av januari som smittskyddsenheten på Västra Götalandsregionen fick in en rapport om att en person smittats av legionella.

Provtagningar genomfördes på platser där den smittade hade befunnit sig den senaste tiden.

Legionellabakterien sprids via vattendimma från olämpligt utformade vattensystem. Den vanligaste spridningsvägen anses vara duschar.