16 apr 2018 17:25

16 apr 2018 17:25

Gav lägre sjukfrånvaro

SKÖVDE: Samarbetsprojekt presenteras i Italien

Mobiliseringsinitiativet kallas samarbetsprojektet som gett lägre sjukfrånvaro på Skaraborgs sjukhus. Nu ska arbetet presenteras vid en internationell konferens i Italien.

Projektet som kallas Mobiliseringsinitiativet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan och har till syfte att minska sjukfrånvaron för anställda vid Skaraborgs sjukhus, Skas i Skövde.

I projektet har enhetschefer träffats för att utbyta erfarenheter och delta i utbildningar. Olika metoder har använts för att förebygga och minska den korta sjukfrånvaron.

– Det var som helhet ett lyckat projekt, nu kan enhetschefer ha verktyg för att exempelvis identifiera medarbetare som löper risk bli långtidssjukskrivna, säger Marga Brisman, biträdande regionchefläkare.

Några av effekterna var en minskad sjukfrånvaro med nära två procent. Korttidsfrånvaron för de 749 personer som man följde minskade med 141 dagar.

Projektarbetet ska presenteras vid den internationella Health promotion hospitals, HPH-konferensen i Bologna i juni. I projektet deltog Skas-medarbetarna Artur Tenenbaum, företagsläkare vid Hälsan och arbetslivet, HR-strateg Stefan Andersson samt Louise Ahlgren från Försäkringskassan.

Projektet som kallas Mobiliseringsinitiativet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan och har till syfte att minska sjukfrånvaron för anställda vid Skaraborgs sjukhus, Skas i Skövde.

I projektet har enhetschefer träffats för att utbyta erfarenheter och delta i utbildningar. Olika metoder har använts för att förebygga och minska den korta sjukfrånvaron.

– Det var som helhet ett lyckat projekt, nu kan enhetschefer ha verktyg för att exempelvis identifiera medarbetare som löper risk bli långtidssjukskrivna, säger Marga Brisman, biträdande regionchefläkare.

Några av effekterna var en minskad sjukfrånvaro med nära två procent. Korttidsfrånvaron för de 749 personer som man följde minskade med 141 dagar.

Projektarbetet ska presenteras vid den internationella Health promotion hospitals, HPH-konferensen i Bologna i juni. I projektet deltog Skas-medarbetarna Artur Tenenbaum, företagsläkare vid Hälsan och arbetslivet, HR-strateg Stefan Andersson samt Louise Ahlgren från Försäkringskassan.