16 apr 2018 13:42

16 apr 2018 13:43

Mer pengar till välfärd i regeringens vårbudget

SKARABORG: Satsningar på 2,6 miljarder

Regeringen gör nya satsningar på totalt 2,6 miljarder i sin vårbudget.
– Ekonomin går bra. Vi är stolta över att fortsätta satsa på välfärden, säger riksdagsledamoten Monica Green (S).

Vårbudgeten är en komplettering till budgeten som lades i höstas, och exakt vad de 2,6 miljarderna extra innebär för Skaraborg och Västra Götaland är svårt att säga.

Sedan tidigare var en satsning på 400 miljoner till ökad tillgänglighet känd. Nästan 67 av de miljonerna kommer att hamna i Västra Götaland och pengarna är tänkta ge personalen bättre förutsättningar att bland annat korta köerna.

Under måndagen kom besked om ytterligare 200 miljoner, som också ska användas till att behålla och rekrytera personal där finns kompetensbrist.

350 miljoner ska gå till ökad kvalitet i äldreomsorgen, inte minst genom digital teknik.

– Vi ska kunna utnyttja den nya tekniken ännu bättre, säger Green.

Vårdutbildade över 65 år och de som har en utländsk utbildning ska få smidigare väg till jobb. Regeringen satsar 210 miljoner på den biten.

– Det finns många som fastnat i systemet och väntar på att få jobba. Det finns ett stort behov av den kompetensen och nu ska det bli lättare att kunna validera kunskaperna, säger Green.

Fler satsningar

Regeringen satsar även på bland annat fler bostäder, sommarjobb för unga, stöd till minskade metangasutsläpp, solcellsstöd samt elfordonspremie.

Det finns även en ökad satsning åtgärder mot sexuella trakasserier, våld och kränkande särbehandling (125 miljoner) och ökat stöd till kvinno- och tjejjourer (50).

– Det beror på #metoo-rörelsen. Satsningen är väldigt viktig, säger Green.

Hon tillägger:

– Dessutom satsas 50 miljoner på att förskolan ska få möjligheter att köpa in fler böcker. Kommunerna kommer att kunna söka pengar till olika projekt.

Polisen får 200 miljoner extra, Tull- och Skatteverket får 79 miljoner.

Vårbudgeten är en komplettering till budgeten som lades i höstas, och exakt vad de 2,6 miljarderna extra innebär för Skaraborg och Västra Götaland är svårt att säga.

Sedan tidigare var en satsning på 400 miljoner till ökad tillgänglighet känd. Nästan 67 av de miljonerna kommer att hamna i Västra Götaland och pengarna är tänkta ge personalen bättre förutsättningar att bland annat korta köerna.

Under måndagen kom besked om ytterligare 200 miljoner, som också ska användas till att behålla och rekrytera personal där finns kompetensbrist.

350 miljoner ska gå till ökad kvalitet i äldreomsorgen, inte minst genom digital teknik.

– Vi ska kunna utnyttja den nya tekniken ännu bättre, säger Green.

Vårdutbildade över 65 år och de som har en utländsk utbildning ska få smidigare väg till jobb. Regeringen satsar 210 miljoner på den biten.

– Det finns många som fastnat i systemet och väntar på att få jobba. Det finns ett stort behov av den kompetensen och nu ska det bli lättare att kunna validera kunskaperna, säger Green.

Fler satsningar

Regeringen satsar även på bland annat fler bostäder, sommarjobb för unga, stöd till minskade metangasutsläpp, solcellsstöd samt elfordonspremie.

Det finns även en ökad satsning åtgärder mot sexuella trakasserier, våld och kränkande särbehandling (125 miljoner) och ökat stöd till kvinno- och tjejjourer (50).

– Det beror på #metoo-rörelsen. Satsningen är väldigt viktig, säger Green.

Hon tillägger:

– Dessutom satsas 50 miljoner på att förskolan ska få möjligheter att köpa in fler böcker. Kommunerna kommer att kunna söka pengar till olika projekt.

Polisen får 200 miljoner extra, Tull- och Skatteverket får 79 miljoner.