15 maj 2018 15:45

15 maj 2018 15:45

Höjt ob för helgarbete

VÄSTRA GÖTALAND: Grönblått budgetförslag i regionen

Ökat ob för helgtjänstgöring är en av satsningarna i den grönblå majoritetens budgetförslag för 2019.
– Vi höjer helgersättningen med 50 procent, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Ob-ersättningen för natt dubblades redan hösten 2017, under 2018 har ob för helg höjts med 15 procent. Nästa år höjs helgersättningen med 50 procent, enligt budgetförslaget som presenterades under tisdagen. Satsningen kostar 155 miljoner.

– Orkar vi ska vi höja mer, men 50 procent ligger i budgeten, säger Johnny Magnusson (M).

Budgeten visar ett överskott på 56,5 miljoner kronor, Magnusson menar att den ligger i linje med det tidigare arbetet men att den inte lagts försiktigt med tanke på höstens val.

– Den är så skarp som den kan bli. Sedan tillkommer det ju alltid saker, som vi inte känner till just nu.

För primärvården höjs anslaget utöver indexuppräkningen med sammanlagt 226 miljoner, inklusive kostnader för bland annat befolkningsökning.

– Primärvården har en viktig roll i omställningsarbetet. Hemsjukvården ska stärkas, men vi har brist på distriktsläkare och det gäller att vara realistisk, säger Johnny Magnusson.

Vårdöverenskommelserna, som styr hur mycket vård invånarna ska ha, mellan beställarnämnderna och bland annat sjukhusen, föreslås förlängas över 2019. Fördelningen av pengarna till de olika nämnderna sker enligt resursfördelningsmodellen. Alla garanteras en ramökning på minst två procent.

Kollektivtrafikens taxor får justeras genomsnittligt med maximalt fem procent för 2019. Kollektivtrafiken ska även börja jobbet med att öppna fler tågstopp på landsbygden, i linje med Västtågsutredningen.

– Men Ryd i Skövde finns inte med, säger Johnny Magnusson.

Investeringsramarna höjs rejält, inte minst på grund av satsningen på några av sjukhusen, bland annat Skaraborgs sjukhus i Skövde samt i kollektivtrafiken. I år ligger investeringsbudgeten på 4,8 miljarder kronor, 2019 blir det 6,4 miljarder.

Socialdemokraterna, som presenterar sitt budgetförslag, är kritiska till majoritetens förslag.

– Det borde ha varit mer offensivt. Vi hade hoppats på mer resurser till sjukvården, köerna ökar, sjukhusens ekonomi försämras och det här gynnar varken patienter eller sjukvårdspersonal, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

– Budgeten kommer i ett läge när sjukhusen dras med ekonomiska underskott samtidigt som de har personalbrist och vårdköer. Den politiska ledningens svar är – inte en krona extra inför 2019, säger Eva Olofsson (V) i ett pressmeddelande.

Ob-ersättningen för natt dubblades redan hösten 2017, under 2018 har ob för helg höjts med 15 procent. Nästa år höjs helgersättningen med 50 procent, enligt budgetförslaget som presenterades under tisdagen. Satsningen kostar 155 miljoner.

– Orkar vi ska vi höja mer, men 50 procent ligger i budgeten, säger Johnny Magnusson (M).

Budgeten visar ett överskott på 56,5 miljoner kronor, Magnusson menar att den ligger i linje med det tidigare arbetet men att den inte lagts försiktigt med tanke på höstens val.

– Den är så skarp som den kan bli. Sedan tillkommer det ju alltid saker, som vi inte känner till just nu.

För primärvården höjs anslaget utöver indexuppräkningen med sammanlagt 226 miljoner, inklusive kostnader för bland annat befolkningsökning.

– Primärvården har en viktig roll i omställningsarbetet. Hemsjukvården ska stärkas, men vi har brist på distriktsläkare och det gäller att vara realistisk, säger Johnny Magnusson.

Vårdöverenskommelserna, som styr hur mycket vård invånarna ska ha, mellan beställarnämnderna och bland annat sjukhusen, föreslås förlängas över 2019. Fördelningen av pengarna till de olika nämnderna sker enligt resursfördelningsmodellen. Alla garanteras en ramökning på minst två procent.

Kollektivtrafikens taxor får justeras genomsnittligt med maximalt fem procent för 2019. Kollektivtrafiken ska även börja jobbet med att öppna fler tågstopp på landsbygden, i linje med Västtågsutredningen.

– Men Ryd i Skövde finns inte med, säger Johnny Magnusson.

Investeringsramarna höjs rejält, inte minst på grund av satsningen på några av sjukhusen, bland annat Skaraborgs sjukhus i Skövde samt i kollektivtrafiken. I år ligger investeringsbudgeten på 4,8 miljarder kronor, 2019 blir det 6,4 miljarder.

Socialdemokraterna, som presenterar sitt budgetförslag, är kritiska till majoritetens förslag.

– Det borde ha varit mer offensivt. Vi hade hoppats på mer resurser till sjukvården, köerna ökar, sjukhusens ekonomi försämras och det här gynnar varken patienter eller sjukvårdspersonal, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

– Budgeten kommer i ett läge när sjukhusen dras med ekonomiska underskott samtidigt som de har personalbrist och vårdköer. Den politiska ledningens svar är – inte en krona extra inför 2019, säger Eva Olofsson (V) i ett pressmeddelande.