17 maj 2018 11:37

17 maj 2018 11:37

Skas bidrag kan få fint pris

GULDSKALPELLEN

Totalt är 51 bidrag nominerade till Dagens medicins pris Guldskalpellen. Fyra av bidragen kommer från Skaraborgs sjukhus.

I kategorin årets förnyare, som är nytt för i år, är ett arbetssätt som ger förbättrad behandling av patienter med komplicerad gallstenssjukdom nominerat. Ingrepp med hjälp av smala instrument som förs in i kroppen har utvecklats och lett till färre komplikationer, kortare vård­tider och ökad patientnöjdhet.

I kategorin banbrytande metoder är barn- och ungdomspsykiatrins mellanvård samt logopedklinikens arbete med dels internet­baserat stöd och behandling 1177, samt jobbet med tolk på distans nominerade.

Den första Guldskalpellen delades ut 2006. Pristagarna får ett utbildningsstipendium på 25 000 kronor samt ett diplom.

I kategorin årets förnyare, som är nytt för i år, är ett arbetssätt som ger förbättrad behandling av patienter med komplicerad gallstenssjukdom nominerat. Ingrepp med hjälp av smala instrument som förs in i kroppen har utvecklats och lett till färre komplikationer, kortare vård­tider och ökad patientnöjdhet.

I kategorin banbrytande metoder är barn- och ungdomspsykiatrins mellanvård samt logopedklinikens arbete med dels internet­baserat stöd och behandling 1177, samt jobbet med tolk på distans nominerade.

Den första Guldskalpellen delades ut 2006. Pristagarna får ett utbildningsstipendium på 25 000 kronor samt ett diplom.