13 jun 2018 13:04

13 jun 2018 13:05

Nyttan av tyngdtäcke ska undersökas

VÅRD

Nyttan av tyngdtäcken som behandlingsmetod ska studeras närmare. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt att en registerstudie ska genomföras.

Tyngdtäcken rekommenderas bland annat vid sömnlöshet och vissa neuropsykiatrisk diagnoser.

Regionen vill veta mer om behandlingseffekten, bland annat för att få ned förekomsten av sömnmedel och lugnande medel.

Vid årsskiftet var det cirka 5 000 personer i regionen som använde tyngdtäcke mot sömnsvårigheter.

Tyngdtäcken rekommenderas bland annat vid sömnlöshet och vissa neuropsykiatrisk diagnoser.

Regionen vill veta mer om behandlingseffekten, bland annat för att få ned förekomsten av sömnmedel och lugnande medel.

Vid årsskiftet var det cirka 5 000 personer i regionen som använde tyngdtäcke mot sömnsvårigheter.