27 jun 2018 14:10

27 jun 2018 14:11

Barn inlåst i sängbur – Ivo kritiserar

SKARABORG: "Verksamheten har brustit"

Ett funktionshindrat barn hölls instängt i en burliknande säng kvällar och nätter på ett LSS-boende i Skaraborg. Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skarp kritik mot verksamheten.

Det var DN som rapporterade först om Ivo-kritiken mot barn- och ungdomshabiliteringen, Västra Götalandsregionen, och det som hände vid ett LSS-boende i en kommun i Skaraborg.

Det handlar om ett barn med funktionshinder och svårt självskadebeteende. Barnet hölls kvällar och nätter instängd i säng som närmast liknande en bur. Detta upptäcktes vid en inspektion. Sängen var låst med galler och plexiglas med andningshål. Det har också framkommit vid andra inspektioner att en ishockeyhjälm, handskar och en rullstol med bälten har använts för att begränsa barnets rörelser.

Ivo kommer nu med kritik mot verksamheten. I ett beslut i förra veckan framkommer att man anser att verksamheten har brustit i planering och samordning och i fråga om dokumentation. verksamheten har heller inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till barnets bästa.

Ivo riktar också allvarlig kritik gällande att ”verksamheten har brustit genom sitt agerande, och i vissa avseenden genom sin underlåtenhet att agera, i fråga om frihetsbegränsande åtgärder som slentrianmässigt använts vid omvårdanden av NN i hens boende”.

Ivo säger även att man kommer att följa upp verksamheten vid barn- och ungdomshabiliteringen genom tillsyn under innevarande år.

Ivo ska för en kort tid sedan ha haft ett möte med företrädare för habiliteringen, där diskuterades vilka åtgärder som verksamheten planerar att vidta. Vid mötet framkom, enligt uppgifter i Ivo-beslutet, att företrädarna är medvetna om att förbättringar behöver göras när det gäller bedömningar och utvärderingar rörande patienter med komplexa behov.

Det var DN som rapporterade först om Ivo-kritiken mot barn- och ungdomshabiliteringen, Västra Götalandsregionen, och det som hände vid ett LSS-boende i en kommun i Skaraborg.

Det handlar om ett barn med funktionshinder och svårt självskadebeteende. Barnet hölls kvällar och nätter instängd i säng som närmast liknande en bur. Detta upptäcktes vid en inspektion. Sängen var låst med galler och plexiglas med andningshål. Det har också framkommit vid andra inspektioner att en ishockeyhjälm, handskar och en rullstol med bälten har använts för att begränsa barnets rörelser.

Ivo kommer nu med kritik mot verksamheten. I ett beslut i förra veckan framkommer att man anser att verksamheten har brustit i planering och samordning och i fråga om dokumentation. verksamheten har heller inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till barnets bästa.

Ivo riktar också allvarlig kritik gällande att ”verksamheten har brustit genom sitt agerande, och i vissa avseenden genom sin underlåtenhet att agera, i fråga om frihetsbegränsande åtgärder som slentrianmässigt använts vid omvårdanden av NN i hens boende”.

Ivo säger även att man kommer att följa upp verksamheten vid barn- och ungdomshabiliteringen genom tillsyn under innevarande år.

Ivo ska för en kort tid sedan ha haft ett möte med företrädare för habiliteringen, där diskuterades vilka åtgärder som verksamheten planerar att vidta. Vid mötet framkom, enligt uppgifter i Ivo-beslutet, att företrädarna är medvetna om att förbättringar behöver göras när det gäller bedömningar och utvärderingar rörande patienter med komplexa behov.