04 nov 2013 16:00

07 jan 2015 10:04

M-förslaget till riksdagen och regionen

POLITIK

Sten Bergheden, Mariestad, Anders G Johansson, Skövde, Kent Larsson, Grästorp, Charlotte Nordström, Skara, Björn Thodenius, Gullspång och Cecilia Widegren, Vara har de sex första platserna i Moderaterna i Skaraborgs förslag till lista vid riksdagsvalet nästa år. Totalt lämnar avdelningen 26 namn till förbundets stämma i Göteborg den 16 november. De sex första lämnas utan rangordning och den inbördes ordningen kommer att beslutas efter sluten votering.

På förslaget till lista, som totalt innehåller 63 namn, för valet till regionfullmäktige finns Linn Brandström, Töreboda, Gunilla Levén, Vara och Elisabeth Stålarm, Skara, på de tre första platserna, utan inbördes rangordning.

Medlemmarnas och allmänhetens provval, intervjuer med kandidaterna, referenser och uttalanden från lokala föreningar ligger till grund för kommitténs förslag.

Sten Bergheden, Mariestad, Anders G Johansson, Skövde, Kent Larsson, Grästorp, Charlotte Nordström, Skara, Björn Thodenius, Gullspång och Cecilia Widegren, Vara har de sex första platserna i Moderaterna i Skaraborgs förslag till lista vid riksdagsvalet nästa år. Totalt lämnar avdelningen 26 namn till förbundets stämma i Göteborg den 16 november. De sex första lämnas utan rangordning och den inbördes ordningen kommer att beslutas efter sluten votering.

På förslaget till lista, som totalt innehåller 63 namn, för valet till regionfullmäktige finns Linn Brandström, Töreboda, Gunilla Levén, Vara och Elisabeth Stålarm, Skara, på de tre första platserna, utan inbördes rangordning.

Medlemmarnas och allmänhetens provval, intervjuer med kandidaterna, referenser och uttalanden från lokala föreningar ligger till grund för kommitténs förslag.