04 nov 2013 16:33

07 jan 2015 10:04

Sänkt straff för dömd Skövdebo

DOM: Göta hovrätt går till stora delar på tingsrättens bedömning

Hovrätten sänker straffet för den Skövdebo som i tingsrätten dömdes till åtta månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning. Åtalet för stämpling till mened ogillas.

Skaraborgs tingsrätt dömde den 24-årige Skövdebon till åtta månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning, stämpling till mened, stöld och skadegörelse.

Nu sänker Göta hovrätt straffet till sex månaders fängelse och ogillar åtalet för stämpling till mened.

När det gäller brotten grov kvinnofridskränkning och skadegörelsen som inträffade i samband med ett bråk med sambon, gör hovrätten ingen annan bedömning än tingsrätten.

Mannen ska även betala skadestånd till sin sambo och även där går hovrätten på tingsrättens bedömning.

Stölden överklagades inte till hovrätten.

Skövdebon åtalades 2011 misstänkt för att ha misshandlat sin sambo vid flera tillfällen under 2010. Men det var först i början av mars i år som han dömdes för brotten.

Anledningen var att han uteblev från två rättegångar. Den tredje rättegången, som han kom till, lämnade han under förhandlingens gång.

Vid fjärde tillfället kunde förhandlingen genomföras.

Skaraborgs tingsrätt dömde den 24-årige Skövdebon till åtta månaders fängelse för grov kvinnofridskränkning, stämpling till mened, stöld och skadegörelse.

Nu sänker Göta hovrätt straffet till sex månaders fängelse och ogillar åtalet för stämpling till mened.

När det gäller brotten grov kvinnofridskränkning och skadegörelsen som inträffade i samband med ett bråk med sambon, gör hovrätten ingen annan bedömning än tingsrätten.

Mannen ska även betala skadestånd till sin sambo och även där går hovrätten på tingsrättens bedömning.

Stölden överklagades inte till hovrätten.

Skövdebon åtalades 2011 misstänkt för att ha misshandlat sin sambo vid flera tillfällen under 2010. Men det var först i början av mars i år som han dömdes för brotten.

Anledningen var att han uteblev från två rättegångar. Den tredje rättegången, som han kom till, lämnade han under förhandlingens gång.

Vid fjärde tillfället kunde förhandlingen genomföras.