04 nov 2013 14:30

07 jan 2015 10:04

Fler vill plugga på högskolan

SKÖVDE

Antalet ansökningar till Högskolan i Skövde, med start vårterminen 2014, har ökat med 14,4 procent sedan förra året. Det kan jämföras med en nationell ökning på 4,7 procent. Antalet förstahandssökande till Skövde har ökat med 55 procent. Det visar färska siffror från Universitets- och högskolerådet efter anmälningsstoppet 15 oktober.

Totalt har 8 094 ansökningar kommit in till Högskolan i Skövde.

Inför vårterminen 2014 erbjuds till exempel sjuksköterskeprogrammet och yrkeslärarprogrammet. Utbudet av kurser har minskat på senare år men anmälningstrycket fortsätta att öka.

Antalet ansökningar till Högskolan i Skövde, med start vårterminen 2014, har ökat med 14,4 procent sedan förra året. Det kan jämföras med en nationell ökning på 4,7 procent. Antalet förstahandssökande till Skövde har ökat med 55 procent. Det visar färska siffror från Universitets- och högskolerådet efter anmälningsstoppet 15 oktober.

Totalt har 8 094 ansökningar kommit in till Högskolan i Skövde.

Inför vårterminen 2014 erbjuds till exempel sjuksköterskeprogrammet och yrkeslärarprogrammet. Utbudet av kurser har minskat på senare år men anmälningstrycket fortsätta att öka.