04 nov 2013 18:13

23 jan 2015 15:34

Samverkan ska ge bättre omvårdnad

SKARABORG: Konferens om barn och unga i samhällsvård

Samverkan är nödvändig om barn och ungdomar som placeras i andra boenden än hemmet ska få en bra omvårdnad.
– Det är en grupp som inte själv gör sig hörd, säger Pia Svensson, Skaraborgs kommunalförbund.

I går samlades 175 representanter från kommunala nämnder och verksamheter, allmän hälso- och sjukvård samt privata vårdgivare i Skaraborg för en konferens om barn i samhällsvård och samverkan kring dem.

Under 2012 fick 29 600 barn i hela landets minst en heldygnsinsats. En utredning visar att den kategorin barn har helt andra förutsättningar än barn som lever i en traditionell familj. Bland annat är dödligheten fem gånger så hög, tio gånger fler av de som är placerade i hem för vård och boende, HVB, har vårdats för självskadebehandling. Andelen i samma grupp som regelbundet använder antidepressiva läkemedel, sömnmedel och antipsykotiska läkemedel var 15-19 gånger högre, jämfört med barn och unga i hela befolkningen.

– Vi har gjort mycket, men inte varit riktigt uppmärksamma på hur illa det varit. Många av barnen mår illa, säger Pia Svensson som är utvecklingsledare barn och unga vid kommunalförbundet.

Under konferensen pratades det bland annat om placerade barns skolgång och hälsa och gemensamma riktlinjer för hur barnen ska hjälpas och stöttas.

Samverkan är ett nyckelord och Pia Svensson berättar om ett projekt i Lidköping, där olika verksamheter samverkar kring barn som behöver stöd.

– Det är en form av individuellt anpassat stöd. Det är en modell som kan utvecklas, men det gäller att titta på varje enskild kommun hur den bäst kan få ett samverkanstänk kring barnen, säger Pia Svensson.

I går samlades 175 representanter från kommunala nämnder och verksamheter, allmän hälso- och sjukvård samt privata vårdgivare i Skaraborg för en konferens om barn i samhällsvård och samverkan kring dem.

Under 2012 fick 29 600 barn i hela landets minst en heldygnsinsats. En utredning visar att den kategorin barn har helt andra förutsättningar än barn som lever i en traditionell familj. Bland annat är dödligheten fem gånger så hög, tio gånger fler av de som är placerade i hem för vård och boende, HVB, har vårdats för självskadebehandling. Andelen i samma grupp som regelbundet använder antidepressiva läkemedel, sömnmedel och antipsykotiska läkemedel var 15-19 gånger högre, jämfört med barn och unga i hela befolkningen.

– Vi har gjort mycket, men inte varit riktigt uppmärksamma på hur illa det varit. Många av barnen mår illa, säger Pia Svensson som är utvecklingsledare barn och unga vid kommunalförbundet.

Under konferensen pratades det bland annat om placerade barns skolgång och hälsa och gemensamma riktlinjer för hur barnen ska hjälpas och stöttas.

Samverkan är ett nyckelord och Pia Svensson berättar om ett projekt i Lidköping, där olika verksamheter samverkar kring barn som behöver stöd.

– Det är en form av individuellt anpassat stöd. Det är en modell som kan utvecklas, men det gäller att titta på varje enskild kommun hur den bäst kan få ett samverkanstänk kring barnen, säger Pia Svensson.

  • Alf Ehn