06 nov 2013 06:00

07 jan 2015 09:49

Kränkningar inom gymnasiet på konstant nivå

SKÖVDE: Många fall kan redas ut med samtal

Ett tiotal kränkningar anmäls inom Gymnasium Skövde varje år. De flesta reds ut på skolan och det endast ett fåtal som hamnar hos utbildningsnämnden.

Hittills i år har elva anmälningar om kränkning gjorts inom Gymnasium Skövde.

Det kan handla om att en elev känner sig kränkt av en annan elev, att en elev känner sig kränkt av en lärare eller att en lärare känner sig kränkt av en elev. Det senare finns det ingen anmälan om i år.

Olika grader

Gustaf Olsson har varit utbildningschef sedan augusti 2010 och han tycker inte att benägenheten att anmäla har blivit större.

– Anmälningarna ligger hyfsat konstant i antal och det brukar snitta på en i månaden. Man känner till sina rättigheter och att man ska kunna säga ifrån.

– Men det finns olika grader. Vad är egentligen en kränkning? Det ligger ju i betraktarens ögon men ibland kan det handla om rena missförstånd.

När någon anmäler en kränkning kopplas rektor och kurator in för att reda ut vad som har hänt.

Samtal kan räcka

I många fall räcker det med ett samtal parterna emellan för att förklara och förstå varandra, men ibland är kränkningarna av allvarligare art.

I ett av de anmälda fallen blev en elev uthängd på internet och kände sig även kränkt på andra sätt.

– Sociala medier kan vara ett problem och de är svåra att övervaka. Det är inte heller alltid lätt att se vad som är kopplat till skolgången. Jag tycker att det är bekymmersamt, säger Gustaf Olsson.

Fåtal avstängningar

Inget av de fall av anmälda kränkningar som har kommit in i år har gått vidare till utbildningsnämnden för åtgärd.

I de fallen det gör det handlar det om att ta ställning till en rektors interimistiska beslut att stänga av en eller flera elever.

– Sådana fall handlar aldrig om att straffa en elev utan att säkerställa trygghet och säkerhet för andra elever. En elev är avstängd till att man tycker att faran är undanröjd. Det handlar om ett fåtal ärenden varje år.

Vid kränkningar får eleven själv avgöra om fallet ska polisanmälas. När det handlar om mer uppenbara brott, exempelvis misshandel, polisanmäler skolan händelsen.

Hittills i år har elva anmälningar om kränkning gjorts inom Gymnasium Skövde.

Det kan handla om att en elev känner sig kränkt av en annan elev, att en elev känner sig kränkt av en lärare eller att en lärare känner sig kränkt av en elev. Det senare finns det ingen anmälan om i år.

Olika grader

Gustaf Olsson har varit utbildningschef sedan augusti 2010 och han tycker inte att benägenheten att anmäla har blivit större.

– Anmälningarna ligger hyfsat konstant i antal och det brukar snitta på en i månaden. Man känner till sina rättigheter och att man ska kunna säga ifrån.

– Men det finns olika grader. Vad är egentligen en kränkning? Det ligger ju i betraktarens ögon men ibland kan det handla om rena missförstånd.

När någon anmäler en kränkning kopplas rektor och kurator in för att reda ut vad som har hänt.

Samtal kan räcka

I många fall räcker det med ett samtal parterna emellan för att förklara och förstå varandra, men ibland är kränkningarna av allvarligare art.

I ett av de anmälda fallen blev en elev uthängd på internet och kände sig även kränkt på andra sätt.

– Sociala medier kan vara ett problem och de är svåra att övervaka. Det är inte heller alltid lätt att se vad som är kopplat till skolgången. Jag tycker att det är bekymmersamt, säger Gustaf Olsson.

Fåtal avstängningar

Inget av de fall av anmälda kränkningar som har kommit in i år har gått vidare till utbildningsnämnden för åtgärd.

I de fallen det gör det handlar det om att ta ställning till en rektors interimistiska beslut att stänga av en eller flera elever.

– Sådana fall handlar aldrig om att straffa en elev utan att säkerställa trygghet och säkerhet för andra elever. En elev är avstängd till att man tycker att faran är undanröjd. Det handlar om ett fåtal ärenden varje år.

Vid kränkningar får eleven själv avgöra om fallet ska polisanmälas. När det handlar om mer uppenbara brott, exempelvis misshandel, polisanmäler skolan händelsen.