06 nov 2013 19:45

07 jan 2015 09:49

Fastighetsägare kritiska mot kommunen

Avvisar förslag

Fastighetsägare i Segerstorp avvisar kommunens förslag om att de ska bilda en gemensamhetsansläggning och att en gemensam vattenmätare ska sättas upp på Segerstorpsvägen.

De fem fastighetsägarna har i ett brev till Skövde kommuns tekniska förvaltning svarat på kommunens förslag om den gemensamma vattenmätaren. Deras uppfattning är som tidigare att VA-ledningarna i Äsketorpsvägen är att betrakta som kommunala. Fastighetsägarna påpekar att de varit ända sedan 1950-talet.

”Det är inte rimligt att kommunen sätter upp en gemensam vattenmätare då samtliga fastighetsägare är anslutna till dricksvattennätet med egna vattenmätare direkt i anslutning till fastigheten och dessutom finns det inte någon gemensamhetsanläggning”.

Fastighetsägarna ifrågasätter också kommunens agerande och har uppfattningen att det strider mot legalitetsprincipen. Dessutom kritiseras kommunen för att man inte har informerat deras juridiska ombud i ett tidigare brev.

De fem fastighetsägarna har i ett brev till Skövde kommuns tekniska förvaltning svarat på kommunens förslag om den gemensamma vattenmätaren. Deras uppfattning är som tidigare att VA-ledningarna i Äsketorpsvägen är att betrakta som kommunala. Fastighetsägarna påpekar att de varit ända sedan 1950-talet.

”Det är inte rimligt att kommunen sätter upp en gemensam vattenmätare då samtliga fastighetsägare är anslutna till dricksvattennätet med egna vattenmätare direkt i anslutning till fastigheten och dessutom finns det inte någon gemensamhetsanläggning”.

Fastighetsägarna ifrågasätter också kommunens agerande och har uppfattningen att det strider mot legalitetsprincipen. Dessutom kritiseras kommunen för att man inte har informerat deras juridiska ombud i ett tidigare brev.