06 nov 2013 18:51

23 jan 2015 15:34

Examensarbete genom näringslivet

STUDIER: Nätverk mellan studenter och företagare inför slutprovet

Många högskolestudenter står nu inför sitt slutprov, examensarbetet. För en kväll fick studenterna vid Högskolan i Skövde chansen att etablera kontakt med företagare och organisationer under den arrangerade mässkvällen Exjobbexpo.

Alla utbildningsprogram vid Högskolan i Skövde gör ett examensarbete under sin sista termin och efter nyår är det dags för de allra flesta av avgångsstudenterna att påbörja slutprovet. Att då välja ett samarbete med ett företag eller en organisation är inte helt ovanligt. Under onsdagskvällen fick studenterna möjlighet att möta det framtida arbetslivet och utbyta idéer med företag och kommuner på Gothia Science Park.

– Det här är något som båda parter kan dra nytta av, studenterna får ett riktigt fall att titta på och företagarna får en chans att ta in nya idéer. Vi brukar se ett par resultat av samarbeten utvecklas utifrån den här mässkvällen, säger Christina Landelius Törning, arbetsmarknadskoordinator på Högskolan i Skövde.

Nya ingångar

En del företag hade redan färdiga förslag på arbeten de skulle vilja ha hjälp att utveckla genom ett exjobb, medan andra stod öppna för förslag från studenterna.

Daniel Davidsson och Viktor Andersson representerade Försvarsmakten, som tidigare år genomfört samarbete med studenter som gjort examensjobb med studier kring jobbet som soldat.

– Vi är intresserade av nytt tänk inom ekonomi, transport och teknik. Det känns absolut som rätt forum både för oss och en fördel att kunna få nya infallsvinklar av vår verksamhet, säger Daniel.

– Bredden hos verksamheterna på plats är bra. Många av företagen kan knyta studenter till sig oavsett om de är utbildade till ekonomer, sjuksköterskor eller dataspelsutvecklare, sammanfattar Christina Landelius Törning.

Alla utbildningsprogram vid Högskolan i Skövde gör ett examensarbete under sin sista termin och efter nyår är det dags för de allra flesta av avgångsstudenterna att påbörja slutprovet. Att då välja ett samarbete med ett företag eller en organisation är inte helt ovanligt. Under onsdagskvällen fick studenterna möjlighet att möta det framtida arbetslivet och utbyta idéer med företag och kommuner på Gothia Science Park.

– Det här är något som båda parter kan dra nytta av, studenterna får ett riktigt fall att titta på och företagarna får en chans att ta in nya idéer. Vi brukar se ett par resultat av samarbeten utvecklas utifrån den här mässkvällen, säger Christina Landelius Törning, arbetsmarknadskoordinator på Högskolan i Skövde.

Nya ingångar

En del företag hade redan färdiga förslag på arbeten de skulle vilja ha hjälp att utveckla genom ett exjobb, medan andra stod öppna för förslag från studenterna.

Daniel Davidsson och Viktor Andersson representerade Försvarsmakten, som tidigare år genomfört samarbete med studenter som gjort examensjobb med studier kring jobbet som soldat.

– Vi är intresserade av nytt tänk inom ekonomi, transport och teknik. Det känns absolut som rätt forum både för oss och en fördel att kunna få nya infallsvinklar av vår verksamhet, säger Daniel.

– Bredden hos verksamheterna på plats är bra. Många av företagen kan knyta studenter till sig oavsett om de är utbildade till ekonomer, sjuksköterskor eller dataspelsutvecklare, sammanfattar Christina Landelius Törning.

  • Malin Ingsten