07 nov 2013 15:20

07 jan 2015 09:49

Åklagaren lägger ned Mös-anmälningar

SKÖVDE: Avloppsreningsverket har överskridit tillstånd

Mös har polisanmält avloppsverket för att man har överskridit tillståndet med drygt 40 procent. Det gäller vatten som släpps ut i Mörkebäcken. Åklagaren lägger ner båda ärendena.

Avloppsreningsverket får släppa ut en viss mängd renat avloppsvatten i Mörkebäcken per dygn. Tillståndet gäller utsläpp från cirka 57 000 personer och är baserat på att varje person belastar reningsverket med cirka 70 gram organiskt avfall per dygn och person. Belastningen har blivit större än de värden som man har tillstånd för. 2010 och 2011 överskreds tillståndet med cirka 40 procent.

Detta fick Mös, Miljösamverkan i Skaraborg, att polisanmäla avloppsreningsverket för att ha överskridit tillståndet. Belastningen på miljön har blivit avsevärt större än om värdena inte överskridits.

Det renade vattnet rinner först ut i Mörkebäcken, vidare till Svesån – Ömboån – Ösan – sjön Östen och sedan ut i Tidan.

Åklagaren har lagt ner förundersökningen och ärendena.

Avloppsreningsverket får släppa ut en viss mängd renat avloppsvatten i Mörkebäcken per dygn. Tillståndet gäller utsläpp från cirka 57 000 personer och är baserat på att varje person belastar reningsverket med cirka 70 gram organiskt avfall per dygn och person. Belastningen har blivit större än de värden som man har tillstånd för. 2010 och 2011 överskreds tillståndet med cirka 40 procent.

Detta fick Mös, Miljösamverkan i Skaraborg, att polisanmäla avloppsreningsverket för att ha överskridit tillståndet. Belastningen på miljön har blivit avsevärt större än om värdena inte överskridits.

Det renade vattnet rinner först ut i Mörkebäcken, vidare till Svesån – Ömboån – Ösan – sjön Östen och sedan ut i Tidan.

Åklagaren har lagt ner förundersökningen och ärendena.

  • Kerstin Uppström