08 nov 2013 15:02

07 jan 2015 09:49

Bra placering för Högskolan i Skövde

UTBILDNING

– En generell iakttagelse är att forskningstunga lärosäten tenderar att få något högre kvalitet i utbildningarna. Att notera särskilt är att Högskolan i Skövde letar sig in bland de äldre universiteten, skriver Mats Ericsson, ordförande för Sveriges universitetslärarförbund, SULF, i en rapport om kvalitetsutvärderingen.

I halvtid i den stora utvärderingen av landets högskoleutbildningar ligger Skövde på femte plats ihop med Göteborgs universitet.

– Vi är nöjda med att våra utbildningar håller en hög kvalitet med vetenskaplig förankring. Vi håller samma höjd som de forskningstunga lärosätena, trots att de har 10,9 gånger mer forskningsanslag per helårsstudent, säger Sigbritt Karlsson rektor vid Högskolan i Skövde.

– En generell iakttagelse är att forskningstunga lärosäten tenderar att få något högre kvalitet i utbildningarna. Att notera särskilt är att Högskolan i Skövde letar sig in bland de äldre universiteten, skriver Mats Ericsson, ordförande för Sveriges universitetslärarförbund, SULF, i en rapport om kvalitetsutvärderingen.

I halvtid i den stora utvärderingen av landets högskoleutbildningar ligger Skövde på femte plats ihop med Göteborgs universitet.

– Vi är nöjda med att våra utbildningar håller en hög kvalitet med vetenskaplig förankring. Vi håller samma höjd som de forskningstunga lärosätena, trots att de har 10,9 gånger mer forskningsanslag per helårsstudent, säger Sigbritt Karlsson rektor vid Högskolan i Skövde.