08 nov 2013 10:40

23 jan 2015 15:34

Regemente fyller 100

"Jag har försökt hitta några personer som är intressanta"

”Ett hundra år i kasern - Skaraborgs regemente i Skövde”. Så heter boken som Claes Henrikson jobbat med i tio år och som nu getts ut.
– Den är riktad till folk utanför regementet för att skapa kunskap och förståelse, säger han.

På måndag den 11 november är det hundra år sedan Skaraborgs regemente lämnade Axvall och kom till Skövde. Med anledning av jubileumsåret ges Claes Henriksons bok ut. Han har ägnat sig åt arkivstudier och bakgrund i åtta och ett halvt år och skrivit i ett och ett halvt.

– Hundra år är ganska lång tid och jag har dessutom gjort en ansats att börja lite tidigare och titta tillbaka på regementet i Axvall. Jag har försökt hitta några personer som är intressanta, kanske inte så mycket i regementets eller Skövdes utveckling utan i samhällsförhållanden och lite grand udda saker också.

Hade rätt, men blev avsatt

Två av dem var män som båda slutade tidigt som officerare. Den första är Gustaf Axel Lindgren som var flygspanare under första världskriget. Efter kriget började han jobba på tidningen Folket i bild och propagerade, tillsammans med andra, för svensk upprustning i boken Vi vilja mera.

Gustaf Lindgren fortsatte som reservofficer och 1940 blev han inkallad igen som bataljonschef på en landstormsbataljon.

– Han konstaterade snabbt att de värn och befästningar som fanns var fullständigt felkonstruerade och att de inte skulle fungera.

Första gången skrev han till Försvarsministern om det. Andra gången till Krigsrevisionen. Då blev han avsatt. Men han hade rätt. Redan 1942 kom order hur befästningarna skulle åtgärdas.

Mördad på Costa Rica

Den andra är Nils Olof Hugo Wessberg, officer under andra världskriget.

– Han var frisksportare, vegetarian och snäll mot djur. Han kallades Lök-Olle för det var ett starkt inslag av vitlök i den vegetariska kosten.

När han fick nog av det militära flyttade han till Costa Rica tillsammans med sin fru.

– De bildade ett naturreservat, vilket var ganska ovanligt där. Det skulle utvidgas, men när han skulle se över marken blev han mördad av sin vägvisare förmodligen på ett antal storbönders uppdrag.

Boken är tryckt i tusen exemplar och ges ut av Skaraborgs regementes kamratförening. Det är möjligt genom en donation av Tidaholmsbördige Rolf Alnefelt.

– Den är för alla intresserade av historia i det lokala perspektivet och kanske lite grand hur Sverige agerade under första och andra världskriget, säger Claes Henrikson som hoppas att läsarna får behållning.

På måndag kväll högtidlighåller kamratföreningen 100-årsjubileet genom att tåga från Eric Ugglas plats till regementet där en sammankomst hålls.

På måndag den 11 november är det hundra år sedan Skaraborgs regemente lämnade Axvall och kom till Skövde. Med anledning av jubileumsåret ges Claes Henriksons bok ut. Han har ägnat sig åt arkivstudier och bakgrund i åtta och ett halvt år och skrivit i ett och ett halvt.

– Hundra år är ganska lång tid och jag har dessutom gjort en ansats att börja lite tidigare och titta tillbaka på regementet i Axvall. Jag har försökt hitta några personer som är intressanta, kanske inte så mycket i regementets eller Skövdes utveckling utan i samhällsförhållanden och lite grand udda saker också.

Hade rätt, men blev avsatt

Två av dem var män som båda slutade tidigt som officerare. Den första är Gustaf Axel Lindgren som var flygspanare under första världskriget. Efter kriget började han jobba på tidningen Folket i bild och propagerade, tillsammans med andra, för svensk upprustning i boken Vi vilja mera.

Gustaf Lindgren fortsatte som reservofficer och 1940 blev han inkallad igen som bataljonschef på en landstormsbataljon.

– Han konstaterade snabbt att de värn och befästningar som fanns var fullständigt felkonstruerade och att de inte skulle fungera.

Första gången skrev han till Försvarsministern om det. Andra gången till Krigsrevisionen. Då blev han avsatt. Men han hade rätt. Redan 1942 kom order hur befästningarna skulle åtgärdas.

Mördad på Costa Rica

Den andra är Nils Olof Hugo Wessberg, officer under andra världskriget.

– Han var frisksportare, vegetarian och snäll mot djur. Han kallades Lök-Olle för det var ett starkt inslag av vitlök i den vegetariska kosten.

När han fick nog av det militära flyttade han till Costa Rica tillsammans med sin fru.

– De bildade ett naturreservat, vilket var ganska ovanligt där. Det skulle utvidgas, men när han skulle se över marken blev han mördad av sin vägvisare förmodligen på ett antal storbönders uppdrag.

Boken är tryckt i tusen exemplar och ges ut av Skaraborgs regementes kamratförening. Det är möjligt genom en donation av Tidaholmsbördige Rolf Alnefelt.

– Den är för alla intresserade av historia i det lokala perspektivet och kanske lite grand hur Sverige agerade under första och andra världskriget, säger Claes Henrikson som hoppas att läsarna får behållning.

På måndag kväll högtidlighåller kamratföreningen 100-årsjubileet genom att tåga från Eric Ugglas plats till regementet där en sammankomst hålls.