09 nov 2013 11:00

07 jan 2015 09:49

"Övertid sliter men vi behöver deras kompetens"

SKARABORG: Regionledningen försvarar frivillig övertid

På Skaraborgs sjukhus jobbar vissa läkare övertid för att korta köerna.
– All övertid sliter men vi behöver deras kompetens, säger Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande.

På kvinnokliniken vid Skas finns det ett avtal om frivillig övertid för läkare. Syftet är att kapa köerna, så att patienter inte ska behöva vänta längre än nödvändigt på besök eller behandling hos en specialist.

Tidigare har regionledningen sagt att man ska vara försiktig med övertid, i synnerhet då 2013 varit ett tufft år för all sjukvårdspersonal.

– Så är det, men nu är det på frivillighetens grund, och det är ju bra om de vill vara med och kapa köerna även om det inte är bra med övertid, säger Gert-Inge Andersson.

För långa köer

Köläget är ansträngt och under juli och augusti var köerna för långa och regionen fick inte del av den statliga kömiljarden. Det gjorde att regionstyrelsen gjorde en extra satsning.

– Sjukhusen har fått pengar för kökortning och ska antingen köpa vård privat eller göra mer insatser på det egna sjukhuset. I flera fall blir det en kombination.

Ekonomiskt står miljoner på spel. Regionen har budgeterat med 150 miljoner från kömiljarden och i år har det hittills blivit 90 miljoner.

– Det är viktigt att vi får ner kösituationen och att de pengar vi anslagit använts.

På kvinnokliniken vid Skas finns det ett avtal om frivillig övertid för läkare. Syftet är att kapa köerna, så att patienter inte ska behöva vänta längre än nödvändigt på besök eller behandling hos en specialist.

Tidigare har regionledningen sagt att man ska vara försiktig med övertid, i synnerhet då 2013 varit ett tufft år för all sjukvårdspersonal.

– Så är det, men nu är det på frivillighetens grund, och det är ju bra om de vill vara med och kapa köerna även om det inte är bra med övertid, säger Gert-Inge Andersson.

För långa köer

Köläget är ansträngt och under juli och augusti var köerna för långa och regionen fick inte del av den statliga kömiljarden. Det gjorde att regionstyrelsen gjorde en extra satsning.

– Sjukhusen har fått pengar för kökortning och ska antingen köpa vård privat eller göra mer insatser på det egna sjukhuset. I flera fall blir det en kombination.

Ekonomiskt står miljoner på spel. Regionen har budgeterat med 150 miljoner från kömiljarden och i år har det hittills blivit 90 miljoner.

– Det är viktigt att vi får ner kösituationen och att de pengar vi anslagit använts.

  • Alf Ehn