09 nov 2013 06:00

23 jan 2015 15:34

Fastighetsägare kritiska mot stanken från biogasen

SKÖVDE: "Uppgivenhet hos många av de drabbade"

Problemen med stanken från biogasanläggningen kan komma att leda till skadeståndskrav.
– Det är inte otänkbart. Stanken är en enorm olägenhet och många av företagen i området är uppgivna, säger Mattias Peterson, Fastighetsägarna.

Fastighetsägarnas Mattias Peterson arbetar med näringspolitik och orts- och stadshandelsutveckling i 15 kommuner i Skaraborg, däribland Skövde. Han har noga följt problemen kring Skövde biogasanläggning.

– Självklart, många av företagarna tycker att situationen tidvis kan vara rent outhärdlig, säger han.

Kan kräva skadestånd

Peterson säger sig notera en uppgivenhet hos många av de drabbade fastighetsägarna och företagarna i området. Vissa orkar inte ens engagera sig eller klaga längre.

– Men det är inte heller helt otänkbart att de kommer att kräva skadestånd av Skövde biogas för den enorma olägenhet bristerna faktiskt medför för dem som är verksamma i området. Kommunen och Skövde biogas måste faktiskt stå för sina tillkortakommanden.

Han anser inte att det är rimligt att så många drabbas så länge och inte kompenseras för det.

– Biogasanläggningen borde ha stoppats helt redan tidigare tills problemen är lösta.

”Fått många chanser”

Peterson tycker att det är bra att ledningen för Miljösamverkan Östra Skaraborg har lagt förslag till nämnden om ett föreläggande kopplat till ett löpnade vite på 100 000 kronor om luktproblemen inte åtgärdas.

– Visst kan det bli kännbart för Skövde biogas, men för min del kan man lika gärna ta i ordentligt och dra in tillståndet med en gång. De har ju fått så många chanser och så lång tid på sig.

Stanken kan ibland enligt vissa kritiker kännas över hela Skövde. Men oavsett om det är sant eller inte, så kan alla som dagligen verkar i området kring biogasanläggningen slå fast att där stinker det rejält. I onsdags kunde SLA avslöja att Emil Eklindh gjorde en polisanmälan om misstänkt miljöbrott. Han beskrev hur många som arbetar i området är ständigt illamående och har huvudvärk.

– Att Emil polisanmälde visar ju ganska tydligt hur allvarligt många ser på situationen.

Inte emot anläggningen

Peterson vill poängtera att ingen är emot biogasanläggningen – bara placeringen av den.

– Den hamnade närmare annan befintlig verksamhet än vad som först angavs i tillståndansökan. Länsstyrelsen konstaterade i maj 2012 i sitt beslut ”ändring av tillstånd” att det ändrade läget medför problem som måste hanteras.

Peterson tycker att Skövde kommuns skuld därför är extra tydlig.

– Man borde ta sitt ansvar utan omsvep. Man måste göra rätt för sig när det nu blivit fel.

Fastighetsägarnas Mattias Peterson arbetar med näringspolitik och orts- och stadshandelsutveckling i 15 kommuner i Skaraborg, däribland Skövde. Han har noga följt problemen kring Skövde biogasanläggning.

– Självklart, många av företagarna tycker att situationen tidvis kan vara rent outhärdlig, säger han.

Kan kräva skadestånd

Peterson säger sig notera en uppgivenhet hos många av de drabbade fastighetsägarna och företagarna i området. Vissa orkar inte ens engagera sig eller klaga längre.

– Men det är inte heller helt otänkbart att de kommer att kräva skadestånd av Skövde biogas för den enorma olägenhet bristerna faktiskt medför för dem som är verksamma i området. Kommunen och Skövde biogas måste faktiskt stå för sina tillkortakommanden.

Han anser inte att det är rimligt att så många drabbas så länge och inte kompenseras för det.

– Biogasanläggningen borde ha stoppats helt redan tidigare tills problemen är lösta.

”Fått många chanser”

Peterson tycker att det är bra att ledningen för Miljösamverkan Östra Skaraborg har lagt förslag till nämnden om ett föreläggande kopplat till ett löpnade vite på 100 000 kronor om luktproblemen inte åtgärdas.

– Visst kan det bli kännbart för Skövde biogas, men för min del kan man lika gärna ta i ordentligt och dra in tillståndet med en gång. De har ju fått så många chanser och så lång tid på sig.

Stanken kan ibland enligt vissa kritiker kännas över hela Skövde. Men oavsett om det är sant eller inte, så kan alla som dagligen verkar i området kring biogasanläggningen slå fast att där stinker det rejält. I onsdags kunde SLA avslöja att Emil Eklindh gjorde en polisanmälan om misstänkt miljöbrott. Han beskrev hur många som arbetar i området är ständigt illamående och har huvudvärk.

– Att Emil polisanmälde visar ju ganska tydligt hur allvarligt många ser på situationen.

Inte emot anläggningen

Peterson vill poängtera att ingen är emot biogasanläggningen – bara placeringen av den.

– Den hamnade närmare annan befintlig verksamhet än vad som först angavs i tillståndansökan. Länsstyrelsen konstaterade i maj 2012 i sitt beslut ”ändring av tillstånd” att det ändrade läget medför problem som måste hanteras.

Peterson tycker att Skövde kommuns skuld därför är extra tydlig.

– Man borde ta sitt ansvar utan omsvep. Man måste göra rätt för sig när det nu blivit fel.