11 nov 2013 08:00

23 jan 2015 15:34

Hårda regler drabbar svårt sjuka

SKÖVDE: Ansvarig tjänsteman vill inte prata

Först fick Tommy Wiemerö veta att elrullstolen skulle tas ifrån honom, nästa besked var att allt var ett missförstånd. Det tredje var återigen negativt, elrullstolen ska lämnas tillbaka.

Först skrev SLA, sedan skulle teve göra ett inslag men fick i kontakt med kommunen veta att allt var ett missförstånd, och Tommy Wiemerö blev glad. I torsdags fick han ett nytt besked.

– Fem i fyra i går fick jag vet att att elrullstolen ska till hjälpmedelscentralen, berättar Tommy Wiemerö i telefon.

– Så vi är tillbaka på ruta ett igen.

SLA sökte den tjänsteman i hjälpmedelsgruppen för Skövdeområdet (som beslutar om elrullstolar) i måndags utan framgång, därefter gjordes ett försök med mejl.

I fredags förmiddag svarade ansvarig i telefon, men hon hade inte tid att prata.

– Jag har just besvarat ditt mejl, du kan läsa mejlet där står mitt svar.

Kan du hänvisa till någon annan jag kan prata med? Vem är din chef?

– Min chef är sjuk just nu.

Så här står det i mejlet:

”Hej!

Jag har tyvärr inte möjlighet att kommentera enskilda ärenden, i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel produktanvisning för ISO-kod 122306 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning står följande:”

Kriteriet för att få en elrullstol är: ”Funktionsnedsättning som medför kontinuerligt behov av elrullstol för att klara förflyttning och där manuell rullstol ej kan uppfylla behovet.”

Sedan följer fem punkter som alla ska uppfyllas: Inga medicinska hinder - - - när brukaren framför elrullstolen själv i trafik. (Tommy kan inte köra själv.) Kontinuerligt behov av elrullstol. (Det har Tommy absolut.) Personen är kapabel att framföra elrullstolen. (Det kan inte Tommy.)

Kraftigt nedsatt gångförmåga som ej kan kompenseras genom manuell rullstol. (Tommy kan inte köras i manuell rullstol, han är för tung.) Elrullstolen ska på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter. (Den är ett måste för att Tommy ska kunna delta över huvud taget.)

Det finns en annan ISO-kod, 122409 Drivaggregat, den hänvisar inte tjänstemannen till. Där står bland mycket annat att drivaggregat kan förskrivas när brukaren inte själv kan förflytta sig med manuell rullstol eller elrullstol utomhus, eller att det är för tungt för medhjälparen att köra manuell rullstol. Drivaggregatet ska också på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till delaktighet i det dagliga livets aktiviteter.

Först skrev SLA, sedan skulle teve göra ett inslag men fick i kontakt med kommunen veta att allt var ett missförstånd, och Tommy Wiemerö blev glad. I torsdags fick han ett nytt besked.

– Fem i fyra i går fick jag vet att att elrullstolen ska till hjälpmedelscentralen, berättar Tommy Wiemerö i telefon.

– Så vi är tillbaka på ruta ett igen.

SLA sökte den tjänsteman i hjälpmedelsgruppen för Skövdeområdet (som beslutar om elrullstolar) i måndags utan framgång, därefter gjordes ett försök med mejl.

I fredags förmiddag svarade ansvarig i telefon, men hon hade inte tid att prata.

– Jag har just besvarat ditt mejl, du kan läsa mejlet där står mitt svar.

Kan du hänvisa till någon annan jag kan prata med? Vem är din chef?

– Min chef är sjuk just nu.

Så här står det i mejlet:

”Hej!

Jag har tyvärr inte möjlighet att kommentera enskilda ärenden, i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel produktanvisning för ISO-kod 122306 Eldrivna rullstolar med motoriserad styrning står följande:”

Kriteriet för att få en elrullstol är: ”Funktionsnedsättning som medför kontinuerligt behov av elrullstol för att klara förflyttning och där manuell rullstol ej kan uppfylla behovet.”

Sedan följer fem punkter som alla ska uppfyllas: Inga medicinska hinder - - - när brukaren framför elrullstolen själv i trafik. (Tommy kan inte köra själv.) Kontinuerligt behov av elrullstol. (Det har Tommy absolut.) Personen är kapabel att framföra elrullstolen. (Det kan inte Tommy.)

Kraftigt nedsatt gångförmåga som ej kan kompenseras genom manuell rullstol. (Tommy kan inte köras i manuell rullstol, han är för tung.) Elrullstolen ska på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till självständighet i det dagliga livets aktiviteter. (Den är ett måste för att Tommy ska kunna delta över huvud taget.)

Det finns en annan ISO-kod, 122409 Drivaggregat, den hänvisar inte tjänstemannen till. Där står bland mycket annat att drivaggregat kan förskrivas när brukaren inte själv kan förflytta sig med manuell rullstol eller elrullstol utomhus, eller att det är för tungt för medhjälparen att köra manuell rullstol. Drivaggregatet ska också på ett påtagligt sätt öka individens möjlighet till delaktighet i det dagliga livets aktiviteter.

  • Kerstin Uppström