11 nov 2013 20:03

23 jan 2015 15:34

Kura skymning med vintertema

Vintern är temat för den sjuttonde Nordiska biblioteksveckan. På många hundratals bibliotek runt om i Norden står högläsning, från samma böcker och på samma tid, på agendan. På biblioteket i Skövde lyssnade man till ett kapitel ur Isslottet. För de yngre bjöds högläsning i skolan av Vinter hos Plupp av Inga Borg.

Vintern är temat för den sjuttonde Nordiska biblioteksveckan. På många hundratals bibliotek runt om i Norden står högläsning, från samma böcker och på samma tid, på agendan. På biblioteket i Skövde lyssnade man till ett kapitel ur Isslottet. För de yngre bjöds högläsning i skolan av Vinter hos Plupp av Inga Borg.