12 nov 2013 06:00

07 jan 2015 09:49

Miljöpartiet gör upp med alliansen

VÄSTRA GÖTALAND: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet backar om vårdval för rehabilitering

Miljöpartiet och allianspartierna är överens om att införa ett vårdval för rehabilitering.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställer sig utanför.
– Vi ser det inte som en spricka, betonar Birgitta Losman, MP:s gruppledare.

MP, S och V styr regionen och överenskommelsen om att införa ett vårdval inom rehabiliteringen har utretts och diskuterats blocköverskridande sedan 2007. Nu finns det ett förslag till riktlinjer och det finns även en tidsplan, som innebär att nyheten ska införas 1 maj 2014. På tisdag nästa vecka ska regionstyrelsen behandla ärendet och en vecka senare ska regionfullmäktige ta beslut.

Nu väljer både S och V att ställa sig utanför, trots att båda partierna varit med under arbetet att ta fram riktlinjer samt skrev under en överenskommelse i hälso- och sjukvårdsutskottet.

– Vi har varit med och bidragit med våra synpunkter, men vi sa nej till det ursprungliga vårdvalet och det här är en del av det. Samtligt handlar det om politiska principer, vi vill driva det här i egen regi och inte blanda in privata aktörer. Vi är även betänkligheter när det gäller ekonomin, vi har sjukhus som blöder, då är det inte försvarbart att införa det här, säger Sören Kviberg (V).

Socialdemokraterna står fast vid överenskommelsen om ett vårdval för rehabilitering, men vill vänta och lägga in det i budgeten för 2015.

– Det är en helt ny reform, som kostar mellan 110 och 150 miljoner att införa. Vi står för uppgörelsen, men måste se till att den blir finansierad. Vi måste ta vårt ansvar och inte kasta oss in i något som vi inte har pengar till just nu, säger Gert-Inge Andersson (s), regionstyrelsens ordförande.

Kommer ni att begära en återremiss i regionfullmäktige och skjuta fram ärendet?

– Vi får se vad som händer i regionstyrelsen. Vi får fortsätta diskutera.

”Fullföljer”

Miljöpartiet står fast vid överenskommelsen och kommer, tillsammans med allianspartierna, att se till att det aktuella vårdvalet införs nästa år.

– Vi fullföljer det vi kommit överens om, och ser inga problem med att S och V inte är med. Vi tycker att det är en eftersatt grupp som alltid kommer i kläm, möjligheten till rehab är ojämlik i regionen och nu finns det en möjlighet att det blir bättre, säger Birgitta Losman.

Hur ska det finansieras?

– Det fattas cirka 75 miljoner, vi får dem från moderförvaltningen, säger Losman.

MP, S och V styr regionen och överenskommelsen om att införa ett vårdval inom rehabiliteringen har utretts och diskuterats blocköverskridande sedan 2007. Nu finns det ett förslag till riktlinjer och det finns även en tidsplan, som innebär att nyheten ska införas 1 maj 2014. På tisdag nästa vecka ska regionstyrelsen behandla ärendet och en vecka senare ska regionfullmäktige ta beslut.

Nu väljer både S och V att ställa sig utanför, trots att båda partierna varit med under arbetet att ta fram riktlinjer samt skrev under en överenskommelse i hälso- och sjukvårdsutskottet.

– Vi har varit med och bidragit med våra synpunkter, men vi sa nej till det ursprungliga vårdvalet och det här är en del av det. Samtligt handlar det om politiska principer, vi vill driva det här i egen regi och inte blanda in privata aktörer. Vi är även betänkligheter när det gäller ekonomin, vi har sjukhus som blöder, då är det inte försvarbart att införa det här, säger Sören Kviberg (V).

Socialdemokraterna står fast vid överenskommelsen om ett vårdval för rehabilitering, men vill vänta och lägga in det i budgeten för 2015.

– Det är en helt ny reform, som kostar mellan 110 och 150 miljoner att införa. Vi står för uppgörelsen, men måste se till att den blir finansierad. Vi måste ta vårt ansvar och inte kasta oss in i något som vi inte har pengar till just nu, säger Gert-Inge Andersson (s), regionstyrelsens ordförande.

Kommer ni att begära en återremiss i regionfullmäktige och skjuta fram ärendet?

– Vi får se vad som händer i regionstyrelsen. Vi får fortsätta diskutera.

”Fullföljer”

Miljöpartiet står fast vid överenskommelsen och kommer, tillsammans med allianspartierna, att se till att det aktuella vårdvalet införs nästa år.

– Vi fullföljer det vi kommit överens om, och ser inga problem med att S och V inte är med. Vi tycker att det är en eftersatt grupp som alltid kommer i kläm, möjligheten till rehab är ojämlik i regionen och nu finns det en möjlighet att det blir bättre, säger Birgitta Losman.

Hur ska det finansieras?

– Det fattas cirka 75 miljoner, vi får dem från moderförvaltningen, säger Losman.

  • Alf Ehn