12 nov 2013 11:49

07 jan 2015 09:49

Forskare på högskolan fick pris

VOLVO

Forskare från Högskolan i Skövde tog i veckan emot Volvo cars technology award 2013. Priset gick till ett samverkansprojekt som har pågått mellan Volvo cars och högskolan sedan 2008.

Forskarna i projektet är Leif Pehrsson, industridoktorand och ansvarig för projektet på Volvo cars, Amos Ng, professor och ledare för projektet på högskolan samt Jacob Bernedixen, forskarassistent på högskolan. Forskarteamet innefattade också två anställda på Volvo cars.

Forskningen har utmynnat i en helt ny metod för att eliminera begränsningar, eller så kallade flaskhalsar, i produktionsledet.

Högskolan kommer nu att hålla kurser med Volvo cars personal för att implementera forskningen i alla led.

– Det känns väldigt roligt att forskningen uppmärksammas på detta sätt. Det är ett trevligt erkännande av den nytta som industrin har av den forskning som görs, säger Leif Pehrsson.

Forskare från Högskolan i Skövde tog i veckan emot Volvo cars technology award 2013. Priset gick till ett samverkansprojekt som har pågått mellan Volvo cars och högskolan sedan 2008.

Forskarna i projektet är Leif Pehrsson, industridoktorand och ansvarig för projektet på Volvo cars, Amos Ng, professor och ledare för projektet på högskolan samt Jacob Bernedixen, forskarassistent på högskolan. Forskarteamet innefattade också två anställda på Volvo cars.

Forskningen har utmynnat i en helt ny metod för att eliminera begränsningar, eller så kallade flaskhalsar, i produktionsledet.

Högskolan kommer nu att hålla kurser med Volvo cars personal för att implementera forskningen i alla led.

– Det känns väldigt roligt att forskningen uppmärksammas på detta sätt. Det är ett trevligt erkännande av den nytta som industrin har av den forskning som görs, säger Leif Pehrsson.