12 nov 2013 18:27

23 jan 2015 15:34

Bra start för Volvofabriken i Kina

VOLVO: ""Skövdeanställda har deltagit i det mesta"

Nybyggda Volvofabriken i kinesiska Zhangjiakou har kommit i gång bra. Mycket tack vare insatser från anställda från Volvo Cars Skövdefabrik – 50 till 100 anställda har varit där för enskilda insatser, andra har kontrakt för längre perioder.

Bengt Fransson vid Volvo personvagnars Skövdefabrik, eller Volvo Car Engine som är det officiella namnet, är koordinator för samarbetet mellan de två fabrikerna i Skövde och Zhangjiakou i Kina.

– Jobbet har utvecklats gradvis från halvårsskiftet 2011 då beslutet togs att fabriken skulle byggas. I takt med att det har blivit fler och fler uppgifter har det lett fram till denna formella roll. Inledningsvis handlade det mycket om att bygga upp strukturer.

Och eftersom fabriken i Kina skulle bli som fabriken i Skövde har det varit naturligt att utnyttja den kompetens och den kvalitet som finns här.

Skövdehjälp till fabrik i Kina

– Egentligen har Skövdeanställda deltagit i det mesta inom ett antal olika områden – bygga upp, designa, tillverkningssystemet, skapa produktionslinor – allt skulle vara så likt Skövde som möjligt.

Det gäller också på beredningssidan och även businessupport, logistik, arbetssätt, kvalitet, IT och kompetensutveckling och att utbilda de anställda.

– Jag kan inte säga en exakt siffra, men jag tror att mellan 50 och 100 anställda i Skövde har varit i Kina för att göra arbetsinsatser. Dessutom har vi i dag 9 anställda från Skövde som är där på två- eller treåriga kontrakt. Flera av dem har flyttat dit med sina familjer.

Fransson besöksvärd

Bengt Franssons arbete har alltså kommit att innehålla det mesta som rör allt kring fabriksbyggandet. Allt från teknikfrågor till kompetensutveckling. Men också relationen mellan kommunerna Skövde och Zhangjiakou. Under tisdagen är han värd för en delegation från Kina som besöker Skövde.

– Vi har skapat en riktigt bra relation till kommunen Zhangjiakou. Detta har lett fram till att de nu, bland annat vice borgmästaren och representanter för Volvos huvudkontor i Shanghai, bekantar sig med Skövde, säger Fransson.

Bengt Fransson vid Volvo personvagnars Skövdefabrik, eller Volvo Car Engine som är det officiella namnet, är koordinator för samarbetet mellan de två fabrikerna i Skövde och Zhangjiakou i Kina.

– Jobbet har utvecklats gradvis från halvårsskiftet 2011 då beslutet togs att fabriken skulle byggas. I takt med att det har blivit fler och fler uppgifter har det lett fram till denna formella roll. Inledningsvis handlade det mycket om att bygga upp strukturer.

Och eftersom fabriken i Kina skulle bli som fabriken i Skövde har det varit naturligt att utnyttja den kompetens och den kvalitet som finns här.

Skövdehjälp till fabrik i Kina

– Egentligen har Skövdeanställda deltagit i det mesta inom ett antal olika områden – bygga upp, designa, tillverkningssystemet, skapa produktionslinor – allt skulle vara så likt Skövde som möjligt.

Det gäller också på beredningssidan och även businessupport, logistik, arbetssätt, kvalitet, IT och kompetensutveckling och att utbilda de anställda.

– Jag kan inte säga en exakt siffra, men jag tror att mellan 50 och 100 anställda i Skövde har varit i Kina för att göra arbetsinsatser. Dessutom har vi i dag 9 anställda från Skövde som är där på två- eller treåriga kontrakt. Flera av dem har flyttat dit med sina familjer.

Fransson besöksvärd

Bengt Franssons arbete har alltså kommit att innehålla det mesta som rör allt kring fabriksbyggandet. Allt från teknikfrågor till kompetensutveckling. Men också relationen mellan kommunerna Skövde och Zhangjiakou. Under tisdagen är han värd för en delegation från Kina som besöker Skövde.

– Vi har skapat en riktigt bra relation till kommunen Zhangjiakou. Detta har lett fram till att de nu, bland annat vice borgmästaren och representanter för Volvos huvudkontor i Shanghai, bekantar sig med Skövde, säger Fransson.