12 nov 2013 18:40

23 jan 2015 15:34

"Ett stort steg för vår framtida relation"

VOLVO: Skövde+Zhangjiakou=sant

Besöksnäring, samhällsutveckling och miljö skulle kunna vara tre tänkbara samarbetsområden för städerna Skövde och Zhangjiakou.
På onsdagen undertecknades en avsiktsförklaring om ett framtida erfarenhetsutbyte..

Det var inte bara Volvo som gällde för den kinesiska delegation som besökte Skövde på onsdagen. En avsiktsförklaring om ett framtida samarbete undertecknades också av representanter för så väl Skövde som Zhangjiakou.

– Det här är ett stort steg för vår framtida relation, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i Skövdes kommunstyrelse.

Inbjudan att vänta

Zheng Lirong, vice borgmästare i Zhangjiakou, tackade via tolken och meddelade att hon också ser fram emot det framtida erfarenhetsutbytet.

– Jag ska skriva en inbjudan snarast! Vi hoppas att ni kommer och besöker oss snart, vi väntar er, säger Zheng Lirong.

Frågor som de blivande vänorterna skulle kunna samarbeta kring är bland annat samhällsutveckling, besöksnäring, kultur och miljöutveckling, säger Katarina Jonsson.

– För oss är det viktigt att skapa en relation där Volvo är starka – som i Kina. Det är viktigt där för Volvo, då är det viktigt där för oss. Och den här avsiktsförklaringen är ett steg i den riktningen, säger Katarina Jonsson.

13 månader

Kontakterna mellan städerna började knytas via Volvo personvagnar i oktober 2012.

– Det var då tankarna föddes och i december samma år blev det skarpt läge – och nu är vi här. Det har gått snabbt, säger Bengt Fransson, koordinator för samarbetet mellan motorfabrikerna i Skövde och Zhangjiakou.

Han var den som skötte samtalen åt Skövde kommun och han berättar att tankarna på ett samarbete grundande sig i flera likheter mellan kommunerna – förutom motorfabriker satsar båda exempelvis på turism och näringsliv.

När nästa steg tas i utbytet är oklart men ett än så länge oplanerat besök i Kina står på tur.

Delegationen som besökte Skövde bestod av 17 personer från så väl staden som näringslivet.

Zhangjiakou ligger 20 mil nordväst om Beijing och har ungefär fyra miljoner invånare.

Det var inte bara Volvo som gällde för den kinesiska delegation som besökte Skövde på onsdagen. En avsiktsförklaring om ett framtida samarbete undertecknades också av representanter för så väl Skövde som Zhangjiakou.

– Det här är ett stort steg för vår framtida relation, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i Skövdes kommunstyrelse.

Inbjudan att vänta

Zheng Lirong, vice borgmästare i Zhangjiakou, tackade via tolken och meddelade att hon också ser fram emot det framtida erfarenhetsutbytet.

– Jag ska skriva en inbjudan snarast! Vi hoppas att ni kommer och besöker oss snart, vi väntar er, säger Zheng Lirong.

Frågor som de blivande vänorterna skulle kunna samarbeta kring är bland annat samhällsutveckling, besöksnäring, kultur och miljöutveckling, säger Katarina Jonsson.

– För oss är det viktigt att skapa en relation där Volvo är starka – som i Kina. Det är viktigt där för Volvo, då är det viktigt där för oss. Och den här avsiktsförklaringen är ett steg i den riktningen, säger Katarina Jonsson.

13 månader

Kontakterna mellan städerna började knytas via Volvo personvagnar i oktober 2012.

– Det var då tankarna föddes och i december samma år blev det skarpt läge – och nu är vi här. Det har gått snabbt, säger Bengt Fransson, koordinator för samarbetet mellan motorfabrikerna i Skövde och Zhangjiakou.

Han var den som skötte samtalen åt Skövde kommun och han berättar att tankarna på ett samarbete grundande sig i flera likheter mellan kommunerna – förutom motorfabriker satsar båda exempelvis på turism och näringsliv.

När nästa steg tas i utbytet är oklart men ett än så länge oplanerat besök i Kina står på tur.

Delegationen som besökte Skövde bestod av 17 personer från så väl staden som näringslivet.

Zhangjiakou ligger 20 mil nordväst om Beijing och har ungefär fyra miljoner invånare.

  • Carl Johan Hjerpe