13 nov 2013 07:49

07 jan 2015 10:04

Brand i Timmersdala

Strax innan kl 21.00 utbröt en brand i ett bostadshus i Berg, strax utanför Timmersdala. Orsaken till branden tros vara att det hade uppstått soteld i murstocken. Från en spricka i murstocken spred sig sedan elden till ett av husets väggar. Räddningstjänsten sågade upp väggen och kunde på så vis släcka branden.

Strax innan kl 21.00 utbröt en brand i ett bostadshus i Berg, strax utanför Timmersdala. Orsaken till branden tros vara att det hade uppstått soteld i murstocken. Från en spricka i murstocken spred sig sedan elden till ett av husets väggar. Räddningstjänsten sågade upp väggen och kunde på så vis släcka branden.