13 nov 2013 06:00

23 jan 2015 15:34

"Risk för ytterligare försening"

VÄSTRA GÖTALAND: Oenighet om vårdval för rehabilitering oroar oppositionen

Regionledningen splittras i frågan om vårdval inom rehabilitering men oppositionen jublar inte.
– Det finns en fördel med politisk enighet. Nu finns risken för ytterligare försening, säger Jonas Andersson (FP).

På tisdag nästa vecka ska regionstyrelsen ta beslut om införandet, som planeras till 1 maj nästa år, av vårdval inom rehabiliteringen. En vecka senare ska samma fråga klubbas av fullmäktige.

Frågan har beretts blocköverskridande och redan nu har Vänsterpartiet gjort klart att det inte vill vara med, på grund av politiska skäl. Socialdemokraterna tvekar och vill skjuta fram processen, på grund av att reformen inte är finansierad. Miljöpartiet, som är den tredje delen i regionledningen, ämnar dock gå vidare och göra upp tillsammans med allianspartierna.

Förvånad

– Vi har inte hört något definitivt, men det står klart att det finns lika många åsikter som det finns partier i ledningen. Jag är förvånad över att MP sa hur de skulle göra, nu finns det en möjlighet att de blir ensamma från den politiska ledningen. Det skulle inte ha hänt under vår tid i ledningen, säger Jonas Andersson, gruppledare för FP, och tillägger:

Han konstaterar att idén från början byggd på politisk enighet och att allianspartierna valde att backa från vissa motioner, bland annat om vårdval för mödrahälsovård och öppen gynekologi. Reformen har redan skjutits upp, och om de vill dribbla med tiden, så kanske vi vill vara med och ändra i detaljer.

Hur många tror du kommer att ansöka om ett avtal?

– De flesta av de offentliga vårdcentralerna kommer att söka, de har ju redan en organisation klar. Sedan är ju frågan hur de med upphandlade avtal och de som går på nationell taxa gör och när de söker.

Facklig fråga

En facklig begäran om central förhandling i en av frågorna kring vårdvalet kan försena processen ytterligare.

– Är inte förhandlingen klar kan inte regionstyrelsen ta beslut.

På tisdag nästa vecka ska regionstyrelsen ta beslut om införandet, som planeras till 1 maj nästa år, av vårdval inom rehabiliteringen. En vecka senare ska samma fråga klubbas av fullmäktige.

Frågan har beretts blocköverskridande och redan nu har Vänsterpartiet gjort klart att det inte vill vara med, på grund av politiska skäl. Socialdemokraterna tvekar och vill skjuta fram processen, på grund av att reformen inte är finansierad. Miljöpartiet, som är den tredje delen i regionledningen, ämnar dock gå vidare och göra upp tillsammans med allianspartierna.

Förvånad

– Vi har inte hört något definitivt, men det står klart att det finns lika många åsikter som det finns partier i ledningen. Jag är förvånad över att MP sa hur de skulle göra, nu finns det en möjlighet att de blir ensamma från den politiska ledningen. Det skulle inte ha hänt under vår tid i ledningen, säger Jonas Andersson, gruppledare för FP, och tillägger:

Han konstaterar att idén från början byggd på politisk enighet och att allianspartierna valde att backa från vissa motioner, bland annat om vårdval för mödrahälsovård och öppen gynekologi. Reformen har redan skjutits upp, och om de vill dribbla med tiden, så kanske vi vill vara med och ändra i detaljer.

Hur många tror du kommer att ansöka om ett avtal?

– De flesta av de offentliga vårdcentralerna kommer att söka, de har ju redan en organisation klar. Sedan är ju frågan hur de med upphandlade avtal och de som går på nationell taxa gör och när de söker.

Facklig fråga

En facklig begäran om central förhandling i en av frågorna kring vårdvalet kan försena processen ytterligare.

– Är inte förhandlingen klar kan inte regionstyrelsen ta beslut.

  • Alf Ehn