14 nov 2013 10:43

07 jan 2015 09:49

Skolinspektionen sätter press på kommunen

SKOLAN: Tvist om rätt stöd till grundskoleelev

Flera gånger har föräldrar och barn suttit i möten med skolan för att få till rätt stöd för barnet, men utan resultat anser föräldrarna som anmält Skövdeskolan. Nu kräver Skolinspektionen svar från kommunen.

I oktober tog Skolinspektionen emot anmälan från en förälder gällande problem på en Skövdeskola. Föräldern berättade om en mångårig kamp för att barnet skulle få det särskilda stöd som barnet är berättigat till. Detta stöd behövs både kunskapsmässigt och socialt.

När Skolinspektionen nu utreder anmälan handlar det om elevens rätt till särskilt stöd under läsåret 2012/2013.

Skövde kommun är som huvudman ansvarig för verksamheten på kommunens skolor och har också ansvaret för att utbildningen sker i enlighet med skolförfattningarna.

Nu kräver Skolinspektionen att kommunen svarar på ett stort antal frågor gällande det aktuella ärendet. Bland annat vill myndigheten veta när personal på skolan först fick kännedom om elevens stödbehov och när det anmäldes till rektorn. Man vill också veta hur och när elevens stödbehöv har utretts och vad denna utredning kom fram till.

Kommunen måste komma in med svar till Skolinspektionen senast den 22 november.

I oktober tog Skolinspektionen emot anmälan från en förälder gällande problem på en Skövdeskola. Föräldern berättade om en mångårig kamp för att barnet skulle få det särskilda stöd som barnet är berättigat till. Detta stöd behövs både kunskapsmässigt och socialt.

När Skolinspektionen nu utreder anmälan handlar det om elevens rätt till särskilt stöd under läsåret 2012/2013.

Skövde kommun är som huvudman ansvarig för verksamheten på kommunens skolor och har också ansvaret för att utbildningen sker i enlighet med skolförfattningarna.

Nu kräver Skolinspektionen att kommunen svarar på ett stort antal frågor gällande det aktuella ärendet. Bland annat vill myndigheten veta när personal på skolan först fick kännedom om elevens stödbehov och när det anmäldes till rektorn. Man vill också veta hur och när elevens stödbehöv har utretts och vad denna utredning kom fram till.

Kommunen måste komma in med svar till Skolinspektionen senast den 22 november.